News“Web 3.0 – DAO ve Finance” Session | TÜBİSAD “Member Meetings”- November 30

26 December 2022

TÜBİSAD’ın “TÜBİSAD Üye Buluşmaları” toplantılarının ilki 30 Kasım 2022 tarihinde ESA E-Sports Arena’da Gerçekleştirildi!

Kurucu Yöneticimiz ve TÜBİSAD Üyesi Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün, TÜBİSAD’ın “Üye Buluşmaları” toplantısında “Web 3.0 – DAO ve Finans” oturumunda yer aldı ve konuşmasında şu mesajları verdi;

“Merkezi olmayan; verilerin şeffaf, değiştirilemez, silinemez; ödemelerin engellenemez, sistemin ise binlerce bilgisayardan oluşması sebebiyle çökertilemez olduğu, daha güvenilir, makine zekasına dayalı bir yapı olacak olan Web 3.0, bildiğimiz ve yaşadığımız dünyayı tamamen değiştirecektir.

Klasik hukuk sistemlerinin gelişiminin teknolojiye göre yavaşlığı nedeniyle yeteri kadar düzenlemesi olmayan Web 3.0 aracılığıyla ticari veri/sır sızdırılması, kara para aklama ve siber saldırı gibi suçların işlenmesi potansiyel failler açısından sistemlerin merkeziyetsizliği ve görece anonimliği nedeni ile çok daha kolay bir hale gelebilecektir.

Blokzincirleri, kripto varlıkları, akıllı sözleşmeleri, depolama ağlarını, oracle’lar, DeFi, DAO, DApp ve NFT’leri dizayn ederken olası hukuk ve regülasyonları öngörmek girişimin başarısı ve sürdürülebilirliği için kritiktir.”