Finansal Teknoloji Hukuku

Türkiye’de Finansal Teknolojiler sektörünün kuruluşundan itibaren, SRP-Legal’in kurucusu ve yönetici ortağı Dr. Çiğdem Ayözger Öngün, ürün dizaynları, kanunların ve ikincil düzenlemelerin hazırlanması, lisansların ve pazar regülasyonlarının düzenlenmesi konularında aktif rol oynamıştır. Aynı zamanda, Dr. Çiğdem Ayözger Öngün, Türkiye’nin lider telekomünikasyon şirketi ile uzun yıllar birlikte çalışmış ve ilgili kanun ve ikincil düzenlemelerin şirketin stratejilerine uygun olarak dizayn edilmesinde de aktif bir rol oynamıştır.

Ödeme Sistemleri ve Elektronik Para Kanunu’nun hazırlanma sürecinde Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Büyük Millet Meclis gibi resmi mercilerle müzakerelere katılmıştır. Bunun yanında, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve diğer idari kurum ve kuruluşlarda Müvekkillerimizi temsil etmiştir. 

Dr. Ayözger Öngün, bu çalışmalarıyla sektörün yeniden şekillendirilmesi için hukuki ve regülatif çerçevenin taslaklarının hazırlanmasında uzmanlaşmıştır. Avrupa Birliği mevzuatına hâkimiyeti dolayısıyla, Finansal Teknoloji sektöründeki yasama çalışmalarına doğrudan katılmıştır. 

Mevzuat değişikliklerinin hazırlanması, Müvekkillerin regülatörler ile ilişkilerinin yönetilmesi, mümkün olduğu taktirde regülasyonların Müvekkillerin isteği doğrultusunda değiştirilmesi hususlarında da Müvekkillere hukuki ve stratejik destek sağlamaktadır. 

SRP-Legal olarak, düzenlemelerin öngördüğü gerekliliklere ve regülatörlerin uygulamalarına uygun iş stratejilerinin kurulması, lisanslama/yetkilendirme işlemlerinin yapılması üzerine çalışmaktayız.

Türkiye’deki FinTek sektörüne doğrudan yabancı yatırım sağlanmasında önemli bir rol oynamaktayız.

Ayrıca, kamu kurumları ile iletişimin sürdürülmesinde geniş bir tecrübeye sahibiz.

Finansal teknoloji sektöründeki yetkinliğimizin yanı sıra, İdare Hukuku alanında da önemli deneyimlerimiz mevcut olup, Müvekkillerimizi çeşitli taleplerine yönelik dava süreçlerinde, yerel mahkeme ve Danıştay’da temsil etmekteyiz. 

SRP-Legal olarak, regülasyon stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması, hukuki uyum önerilerinin sunulması, şirketlerin iş ve işlemlerine ilişkin stratejik yol haritalarının belirlenmesi, her türden kurumsal ve resmi ilişkilere öncülük edilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, tüm devlet kurumları ve bağımsız otoriteler nezdinde sektörün oyuncularının, sivil toplum örgütlerinin ve şirketlerin temsil edilmesi konularında hukuki hizmetler sağlamaktayız. Bu kapsamda, Türk mahkemeleri nezdinde her türlü dava işlemini yürütmekteyiz.