Şirketler Hukuku

Müvekkillerimize günlük iş ve işlemlerindeki ihtiyaçları kapsamında genel hukuki danışmanlık sunmaktayız. Bu günlük iş ve işlemler, yönetim kurulu ve genel kurul belgelerinin hazırlanması, genel kurulun düzenlenmesi, gerekli lisansların ve izinlerin alınması gibi birçok işlemi kapsamaktadır. 

SRP-Legal olarak, kamu özel sektör işbirliği (PPP) projelerinin her aşamasında, imtiyazlar ve diğer tüm modeller üzerinde ve her türlü altyapı projesinde deneyimimiz bulunmaktadır. Deneyimlerimizin arasında, bölge tarihindeki en önemli altyapı projelerine hukuki danışmanlık sağlanması gibi önemli deneyimler de mevcuttur. Bu kapsamda, müvekkillerimize yerel pazarlar hakkındaki bilgimizi ve PPP uzmanlığımızı sunmaktayız.

Müvekkillerimizi hem devralan hem de devreden taraflarda temsil etmekte ve onlara hukuki danışmanlık sağlamaktayız. Yüksek derecede regüle sektörlerden olan telekomünikasyon, medya ve bilişim teknolojileri sektörlerinde ve de ortak girişimlerde (JV) önemli deneyimlerimiz bulunmaktadır. 

Bunlara ek olarak, Müvekkillerimizin birleşme ve devralma işlerindeki kamu politikaları süreçlerinde de onları desteklemekteyiz Hukuki bilgi ve deneyimimizi, kamu politikaları alandaki uzmanlığımızla birleştirerek Müvekkillerimizi ticari amaçlarını gerçekleştirme yolunda en iyi sonucu elde etmeleri için yakından destekliyoruz. 

Diğer hizmetlerimiz ise:

Kurumsal Sekretarya (Corporate Secretarial) İşlerine İlişkin Hizmetler 

  • Şirket, şube ve irtibat ofislerinin kurulması  ve sicile tescil edilmesi,
  • Şirketler Hukuku kapsamında, yönetim kurulu ve genel kurul kararları, şirket ana sözleşmesi, içtüzük ve şirket içi atamaların yapılması, sermaye artırımı ve azalımı, kar dağıtımı, hisse devri, şirket adresi değişikliği vb. gibi işlemler için gerekli diğer belgelerin hazırlanması ve gerektiğinde ilgili süreçlerin yönetilmesi,
  • Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarına katılım, başkanlık edilmesi ve tutanakların hazırlanması (Müvekkillerimizin talep etmesi halinde),
  • Müvekkillerimizin mevcut politika ve uygulamaların analiz edilmesi ve yönetim yapısı ve işlevleri, müdürlerin yetkinlikleri ve yetkileri ve bağımsızlıkları ve tazminatlara ilişkin belirlemelerin hukuki açıdan desteklenmesi,
  • Müvekkillerimizin mevcut belgelerine göre kurumsal health-check raporlarının hazırlanması,
  • Müvekkillerimizin günlük Şirketler Hukuku ve İş Hukuku ihtiyaçları için hukuki danışmanlık sağlanması.

Birleşme ve Devralmalar

SRP-Legal’de finansal hizmetler, teknoloji, medya ve telekomünikasyon gibi çoklu disiplinli alanlardaki uzmanlığımız kapsamında birleşme ve devralma işlemlerine hukuki danışmanlık hizmeti de sunmaktayız.

Birleşme & devralmalar alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Birleşme, devralma ve ortak girişimlerin yapılandırılması, stratejik satın almalar ve yeni pazarlara erişim konusunda danışmanlık sağlanması,
  • Birleşme ve devralmalar sonrası pay sahipliği değişikliklerinin ve yeniden yapılanma süreçlerinin uygulanması, 
  • Niyet mektubu, gizlilik sözleşmeleri, hisse satım sözleşmesi ve ortaklar sözleşmesinin hazırlanması ve müzakere edilmesi,
  • Hukuki due diligence hizmetlerinin sunulması.