Sözleşmeler Hukuku

 • SRP-Legal olarak, müvekkillerimizin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Teminat hukuku, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı, E-Ticaret mevzuatı, tebligat mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamındaki sözleşmelerini inceleriz, revize ederiz ve hazırlarız. 
 • Sözleşme müzakerelerine, ilgili duruma göre Müvekkillerimizle birlikte ve/veya Müvekkil adına katılırız.
 • Sözleşmesel riskleri azaltmak için, Müvekkillerimizin menfaatleri ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurup değerlendirir, revize eder ve görüş sunarız.
 • Müvekkillerimizi ilgili kamu otoriteleri, diğer şirketler, organizasyonlar, sivil toplum örgütleri ve dernekler nezdinde temsil etmek için bütün toplantılara (fiziksel  olarak veya tele-konferans aracılığıyla) katılırız. 

Sözleşmeler Hukukunda Genel Danışmanlık

 • Türkiye’deki şirketlere her türlü sözleşmeleri için hukuki danışmanlık hizmetleri sunulması,
 • Tüm süreç boyunca, bakanlıkların, denetleyici ve düzenleyici kurumların ve ilgili kamu kurumlarının katılımı ile şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli stratejilerin oluşturulması,
 • İlgili uyum politikalarının, müvekkillerimizin tabi olduğu yasa ve yönetmelikler ve/veya sözleşmesel yükümlülükler kapsamında düzenlenmesi,
 • Sözleşmeleri Müvekkillerimizin lehine müzakere etmek için karşı taraflar veya kamu kurumları ile toplantılara katılması.

Dava Hizmetleri

 • Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku kapsamındaki aktif dava tecrübelerimizi dava becerilerimiz ile birleştirerek dava hizmetlerinin sağlanması,
 • Müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde korumak için,  ihtiyaçlarına ve uyuşmazlığa uygun dava stratejileri geliştirilmesi ve anlaşmazlık süresince uygun taktikleri takip edilmesi,
 • Dava dilekçelerinin hazırlanması, davalara cevap verilmesi, temyiz dilekçelerinin hazırlanması, müvekkillerimiz adına duruşmalara katılması ve davaların takibi, 
 • Müvekkillerimizin mahkemelerde her yargı seviyesinde, tahkim ve diğer alternatif uyuşmazlık çözümlerinde ilgili makamlarda temsil edilmesi,
 • Müvekkillerimizin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda dava stratejilerinin geliştirilmesi ve Müvekkillerimizin söz konusu uyuşmazlıktan en iyi sonuçla ayrılması için destek sağlanması.