Ticaret Hukuku

SRP-Legal olarak sahip olduğumuz engin bilgi ve tecrübemiz ile yerel, yabancı ve çok uluslu birçok şirketi ticaret hayatında temsil etmekteyiz.  

Ticaret Hukuku alanında verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıdaki gibidir: 

  • İlgili kamu kurumlarından çeşitli lisanların ve izinlerin alınması,
  • Alım satım sözleşmelerinin, ibranamelerin, gizlilik sözleşmelerinin, yatırım anlaşmalarının, alım-satım sözleşmelerinin, üye işyeri sözleşmelerinin, kullanıcı sözleşmelerinin, acentelik sözleşmelerinin, dağıtım, pazarlama ve franchise sözleşmelerinin, konut ve işletme sözleşmelerinin, hizmet ve taşıma sözleşmelerinin, fikri mülkiyet sözleşmelerinin, sponsorluk ve ar-ge sözleşmelerinin, uluslararası satış sözleşmelerinin vb. müzakere edilmesi ve hazırlanması ya da tadil edilmesi,
  • Müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu günlük ticaret hukuku danışmanlık hizmetinin sağlanması.

Söz konusu ticari sözleşmelerin, müvekkillerimizin ticari hedeflerini gerçekleştirmek için nasıl kurgulanması konusunda destek sağlamak için müvekkillerimizin ve karşı tarafın beklentilerini anlar ve müvekkillerimizle birlikte çalışırız. 

Ticaret Hukuku kapsamında sözleşmesel risk analizleri yapar ve hukuki uyum hizmetleri sağlarız. 

Müvekkillerimizin iş modellerine ilişkin politika ve genel hizmet koşullarının hazırlanması konusunda hukuki destek sağlarız.