Veri Gizliliği / Koruma Hukuku

SRP-Legal’in kurucusu ve yönetici ortağı Dr. Çiğdem Ayözger Öngün, Veri Gizliliği ve Koruması konusunda hukuk doktorasına sahip olup 2005 yılından bu yana bu alanda çalışmaktadır.

Dr. Ayözger Öngün, Avrupa Birliği mevzuatına ilişkin sahip olduğu geniş bilgi birikimi sebebiyle, veri korunması ve gizlilik ile ilgili yasama çalışmalarında aktif rol almıştır. Dr. Ayözger Öngün, Müvekkillerinin Adalet Bakanlığı nezdindeki sözcülüğünü üstlenmiş ve veri korunması ve gizliliği ile ilgili hususlarda iş hayatının gerekliliklerinin de göz önünde bulundurulması için yasama çalışmalarında doğrudan aktif rol almış ve Adalet Bakanlığı’na önerilerde bulunmuştur. 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun («Kurul») kuruluşunda Kurul’a eğitim de vermiş olan Dr. Ayözger Öngün hala Kurul ile aktif iletişim halindedir.

SRP-Legal, Müvekkillerine kişisel verilerin korunmasına yönelik uygulamada  kapsamlı bilgi ve deneyim sağlamanın yanı sıra, faal oldukları alanlarda da kendilerine ticari çözümler  üretmektedir. 

  • Kişisel verilerin korunması hususunda sunduğumuz uyum hizmetlerin arasında kişisel verilerin güvenliği ve saklanması konularının yorumlanması da mevcuttur.
  • Kişisel Verileri Korunma Kurumu’nun düzenlemelerini, rehberlerini, ilke kararlarını ve kurallarını yakından takip etmekteyiz. 

Veri Koruma Hukuku Kapsamında Danışmanlık

Veri Koruma Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konularında genel danışmanlık hizmeti verilmesi, 
  • Müvekkillerimizin mevcut iç ve dış veri işleme süreçlerinin incelenmesi, düzenlenmesi ve yeni uygulamaların sistemlerine entegre edilmesi,
  • Açık rızaya ilişkin formların, gizlilik bildirimlerinin, politikalarının ve prosedürlerinin ve şirket içi kuralların ve bu kapsamdaki diğer belgelerin incelenmesi, hazırlanması ve revize edilmesi,
  • Müvekkillerimizin ihtiyaçlarına göre en uygun KVK Uyum Projesinin tasarlanması Bu kapsamda SRP-Legal olarak 3 farklı uyum projemiz mevuttur: (i) Hızlı KVKUP, (ii) Uçtan Uca KVKUP ve (iii) Privacy by Design,
  • Müvekkillerimizin KVK Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında uyumluluk sürecinin denetlenmesi için denetim provalarının yapılması.

Veri Gizliliği ve Koruması Kapsamındaki Dava ve Soruşturma Süreçleri

  • Müvekkillerimizin Kişisel Verileri Korunma Kurumu ve mahkemeler nezdinde temsil edilmesi ve savunulması,
  • Müvekkillerimizin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda dava stratejilerinin geliştirilmesi ve Müvekkillerimize söz konusu uyuşmazlıktan en iyi sonuçla ayrılmaları için destek sağlanması.