Bilgilendirme – Veri İhlali Bildirimleri
Şubat 26, 2019
Bilgilendirme – Kredi Kartı Taksit Sayısı
Mart 2, 2019

Bilgilendirme – Elektronik Ticaret

15.02.2019 tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. 

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) “İspat yükümlülüğü ve elektronik kayıtların saklanma süresi” başlıklı 11. maddesine 3. fıkra eklenmiştir. 

İlgili Yönetmelik’in 11. maddesi şikayet konusu işlemlerde ispat yükümlülüğü, elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtların saklanması ve talep olması halinde bu kayıtların Bakanlığa sunulması konularında hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcıyı yükümlü kılmaktadır. Yapılan son düzenlemeyle beraber bahsi geçen yükümlülükler, abonelik sözleşmesinin kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu üzerinden kurulması halinde hizmet sağlayıcıya ait hale getirilmiştir.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 11.08.2017 tarihli ve 30151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) “Kapsam” başlıklı 2. maddesinin 2. fıkrası değiştirilmiştir. 

Değişiklik öncesinde Tebliğ’in münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkan veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştı. Yapılan değişiklikle beraber Tebliğ hükümlerinin, bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara ek olarak abonelik sözleşmeleri için kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformuna da uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

Powered by themekiller.com