Önemli Bilgilendirme: Kişisel Verilerin Korunması Düzenlemelerinde Değişiklikler

2019 Mart Ayına İlişkin Gelişmeler
Nisan 11, 2019
2019 Nisan Ayına İlişkin Gelişmeler
Mayıs 29, 2019

Önemli Bilgilendirme: Kişisel Verilerin Korunması Düzenlemelerinde Değişiklikler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ikincil düzenlemelerinde yapılan ve 28 Nisan 2019 tarihli ve 30758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir:

  • Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: İlgili yönetmelikte yer alan “irtibat kişisi”, “kişisel veri envanteri” ve “veri sorumlusu temsilcisi” kavramlarının tanımlarında değişiklikler yapılmıştır.
  • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Kişisel Veri envanterinde yer alması gereken unsurlara yeni unsurlar eklenmiştir. Kurum tarafından ayrıca, Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi ve excel formatında örnek bir envanter paylaşılmıştır.
  • Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ: İlgili tebliğde düzenlenen “veri kayıt sistemi” ve “veri sorumlusu temsilcisi” kavramlarının tanımlarında değişiklikler yapılmıştır.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

Powered by themekiller.com