Bilgilendirme – Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III–35/A.1)

2019 Ağustos Ayına İlişkin Gelişmeler
Eylül 13, 2019
Bilgilendirme – Yurt Dışında Yerleşik Tüzel Kişiler
Ekim 10, 2019

Bilgilendirme – Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III–35/A.1)

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III–35/A.1) Yayımlandı.

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III–35/A.1) (“Tebliğ”) 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan Tebliğ ile Kitle Fonlama Platformlarının (“Platformlar”) Tebliğ kapsamında faaliyette bulunabilmeleri için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanacak listeye alınmaları şartı öngörülmüş ve bu Platformların listeye dâhil olabilmeleri için sahip olmaları gereken asgari şartlar ile paya dayalı kitle fonlaması yoluyla halktan para toplanması ve bu fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Tebliğ kapsamında ayrıca nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişilere bir takvim yılı içerisinde paya dayalı kitle fonlaması yoluyla yapacakları yatırımlarda tutar sınırlaması getirilmiştir.

Buna ilave olarak, Tebliğ’in 16. maddesinde fon toplamaya ilişkin esaslar düzenlenirken 21. maddesinde ise paya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplayacak girişim şirketlerinin sahip olması gereken nitelikler düzenlenmiştir.

Powered by themekiller.com