Bilgilendirme – Dijital Dönüşüm Ofisi

Dijital Dönüşüm Ofisine ilişkin düzenlemeler getiren 48 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“48 Sayılı Kararname”) hakkında bilgilendirme

48 Sayılı Kararname, Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin, Dijital Dönüşüm Ofisini de içeren alt ofislerini, bu ofislerin görevlerini ve hizmet birimlerini düzenlemektedir.

Dijital Dönüşüm Ofisi, kamunun dijital dönüşümüne öncülük etmek, e-Devlet hizmetlerinin sunumuna aracılık etmek, kurumlar arası işbirliğini artırmak, bu alanlarda koordinasyonu sağlamak ve kamu dijital dönüşüm yol haritasını hazırlamak gibi görevlere sahiptir.

Dijital Dönüşüm Ofisinin hizmet birimleri, Dijital Dönüşüm Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Dijital Teknolojiler, Tedarik ve Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Dijital Uzmanlık, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı, Büyük Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğidir.

48 Sayılı Kararname ile getirilen tüm maddeleri aşağıdaki linkte bulabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191024-1.pdf

Powered by themekiller.com