BilgilendirmeKişisel Verileri Koruma Kurulu, Biyometrik İmza Verisinin Kullanımına İlişkin Değerlendirmede Bulundu.

30 Ağustos 2020

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na(“Kurul”) imzaların yalnızca el ile atılma zorunluluğunun yer alması sebebiyle, biyometrik imzaların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun’un (“KVK Kanunu”) uyarınca kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceğine ilişkin düzenleme kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin yapılan başvuru hakkında yaptığı inceleme neticesinde verdiği 27/08/2020 tarih ve 2020/649 sayılı Kararında (“Karar”):

(i)6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun (“Borçlar Kanunu”) 14 ve 15’inci maddelerinde yer alan sözleşmelerin şekil şartı uyarınca “imza” ya ilişkin düzenlemenin kapsamının ıslak imza ve güvenli elektronik imza olduğu, hukuki sonuçları aynı olsa bile kanunda bu imza türlerinin ayrı ayrı düzenlediği,

(ii)Borçlar Kanunu kapsamındaki düzenlemelerin biyometrik imzayı kapsayacak şekilde yorumlanmasının hem KVK Kanunu 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kanunlarda öngörüldüğü haller” istisnasının geniş yorumlamasına yol açacağı hem de ölçülülük ilkesine aykırı olacağı

yönünde değerlendirmede bulunmuştur.

Kurul’un değerlendirmesi sonucu;

  • Biyometrik imzanın biyometrik veri niteliğini haiz olduğu,
  • Biyometrik verinin işlenebilmesi için kanunlarda öngörülmesi gerektiği ya da ilgili kişinin açık rızası ile mümkün olduğu,
  • Borçlar Kanunu’nda yer alan imza şekline ilişkin hükmün KVK Kanun’undaki “kanunda öngörülme” şartını karşılamadığı
  • Dolayısıyla biyometrik imza verisinin işlemenin ancak: (i) ilgili kişilerin açık rızasının alındığı, (ii) aydınlatmanın yapıldığı, (iii) Kurul tarafından belirlenen “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” uyulduğu takdirde, hukuka uygun işleme olacağı,

yönünde karar vermiştir.

Şirketinizin Verilerin Korunması ve Gizliliğine ilişkin ihtiyaç duyduğu her türlü konuda sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.