BilgilendirmeBankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı Kamuoyuna Sunuldu.

22 Eylül 2020

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ taslağı (“Taslak Tebliğ”) 21 Eylül 2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.

Taslak Tebliğ bankaların yeni müşteri kazanımı ve müşterilerinin kimliği doğrulaması sırasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Taslak Tebliğ, (i) 5411 sayılı Bankacılık Kanun’un (“Kanun”) 76.maddesinin 2.fıkrası uyarınca bankaları ve müşteriler arasındaki ilişkilerin uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenlenebileceğine ilişkin hüküm ve (ii) Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) yürürlük tarihi 01.01.2021’e ertelenen uzaktan kimlik tespiti ve 3.tarafa güven başlıklı 43.maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Taslak Tebliğ ile uzaktan kimlik tespitinin müşteri temsilcisi ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşme ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleşebileceği düzenlenmiştir.

Bahse konu Taslak Tebliğ ile:

  • Uzaktan kimlik tespitine ilişkin genel ilkeler,
  • Görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespitini gerçekleştirecek personel ve çalışma ortamı,
  • Görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti sürecinde uyulması gereken ilkeler,
  • Kullanılabilecek kimlik belgeleri ve bunların doğrulanması,
  • Kimliği tespit edilecek kişinin doğrulanması,
  • Görüntülü görüşme ile kimlik tespiti sürecinin sonlandırılması,
  • İşlem doğrulama kodunun iletimi,
  • Verilerin saklanması,
  • Uzaktan kimlik tespitinde sorumlulukhususlarına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

Taslak Tebliğ’in 1.1.2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.