BilgilendirmeBIST 100 ve BIST 30 Şirketlerini Yakından İlgilendiren Kurumsal Yönetim İzleme Raporu Yayımlandı.

23 Eylül 2020

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (“EBRD”) işbirliğiyle başlatılan “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’na Destek” başlıklı proje (“Proje”) sürecinde yürürlüğe giren yeni Kurumsal Yönetim Raporlama Çerçevesi kapsamında SPK ve EBRD yayını olarak ilk Kurumsal Yönetim İzleme Raporu (“İzleme Raporu/Rapor”) hazırlanmıştır.

İzleme Raporu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumu teşvik etmek, ilkelerin yaygın şekilde uygulanmasını sağlama amacı hakkında fikir vermek ve bu konuda şirketler için uygulamaya dair bir rehber oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

İzleme Raporu, BIST 100 ve BIST 30 şirketlerinin zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyini ortaya koymakta ve uyum durumlarına ilişkin açıklamalarını ele almaktadır.

Bu kapsamda, Rapor’da genel anlamda BIST 100 şirketlerinin zorunlu olmayan ilkelere ortalama uyum düzeyinin %80, BIST 30 şirketlerinin ortalama uyum düzeyinin ise %82,5 olduğu gözlemlenmiş ve yönetim kurullarının bağımsız üye sayısı, kadın üye oranı, yetkinlik ve üyelerinin görev süreleri ile performans değerlendirmesi konularında gelişmeye açık olduğunu ortaya koymaktadır.