Bilgilendirme1 Ekim 2020 Tarihinden İtibaren Sosyal Ağ Sağlayıcıları ile İlgili Değişiklikler Yürürlüğe Giriyor!

30 Eylül 2020

Yurtdışı kaynaklı olup Türkiye’de günlük erişimi 1 milyonu aşan sosyal ağ sağlayıcıları 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren Türkiye’de bir temsilci atamakla yükümlü olacaktır.

Sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye’de atadıkları temsilcinin(temsilci gerçek kişi ise Türk vatandaşı olmak koşulu ile) iletişim bilgilerini kendi web sitelerinde kolayla okunabilir ve ulaşılabilir bir şekilde paylaşacak olup bu bilgileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (“BTK”)  göndermekle yükümlüdür. BTK, Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına bu yükümlülüğü yerine getirmemeleri halinde 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren bildirimde bulunabilir. Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları bu bildirimi takiben 30 gün içinde sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye’de bir temsilci atamakla yükümlü olacaktır.

Söz konusu temsilci atama yükümlülüğünü kanunda öngörülen sürelerde yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıları için BTK tarafından beş kademeli bir idari yaptırım mekanizması uygulanması öngörülmektedir.