Çiğdem Ayözger, Finansal Teknoloji Sektöründeki müvekkillerine, regülasyon stratejisi hakkında danışmanlığın yanında uyum konusunda da danışmanlık hizmeti vermektedir.

Av. Dr. Çiğdem Ayözger, Türkiye’deki Finansal Teknolojiler sektörünün kuruluşundan, yeni teknolojilerin tanıtımı da dahil olmak üzere ürün dizaynları, regülasyon ve yönetmeliklerin hazırlanması, lisansların ve pazar regülasyonlarının düzenlenmesi konusunda aktif bir rol oynamıştır. Bunun yanında, Çiğdem Ayözger, Türkiye’nin lider iletişim şirketi ile birlikte Kanun ve regülasyonun şirketin stratejilerine uygun olarak dizayn edilmesinde de aktif bir rol oynamıştır.

Ödeme Sistemleri ve Elektronik Para Kanunu’nun yapılma sürecinde Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Meclis gibi resmi mercilerle müzakerelere katılmıştır. Bunun yanında, Meclis ve diğer idari kurum ve kuruluşlarda müvekkillerini temsil etmiştir. Sektörünün yeniden düzenlemesi için yasal ve regülatif çerçevenin hazırlanmasında önemli bir yetkinliği bulunmaktadır. Avrupa Birliği mevzuatına hâkimliği sebebiyle, Finansal Teknoloji sektöründeki yasama çalışmalarına doğrudan katılmıştır.

Regülasyon değişikliği hazırlama, müvekkillerinin düzenleyici kurumlar ile ilişkilerini yürütme ile olanak olduğu taktirde müvekkilinin isteği doğrultusunda regülasyonun değişmesi ve açıklığa kavuşması hususlarında müvekkillerine hukuki ve stratejik destek sağlamıştır.

Düzenlemelerin öngördüğü gereklilere ve düzenleyici kurumların uygulamalarına uygun iş stratejilerinin kurulması yanında lisanslama/yetkilendirme işlemlerinde de çalışmıştır.

Yaklaşımı her zaman güçlü uygulama ve ticari odağın yanında mevzuat ve regülasyonu kapsamlı olarak anlamasıdır. Çiğdem Ayözger, Müvekkilinin çıkarlarını teşvik etme ve savunmanın yanında, yapılan işe değer katmaya çalışır. Mevzuat ve regülasyonlar için çözümler sunarken esnek anlayış ve kişisel yaklaşım kullanmaktadır.

Çalışmaları, müvekkilinin stratejik amaçları ve hedeflerinin detaylarını anlayarak gerçekleşmektedir. Yasal riskleri değerlendirir ve müvekkillerinin çıkarlarını koruyacak önlemleri almalarına yardım eder.

Finansal teknoloji düzenlemelerindeki yetkinliğinin yanı sıra, idare hukuku alanında ve müvekkilerimizi dava ve ihtiyati tedbir gibi süreçlerde yerel mahkeme ve Danıştay gibi yüksek mahkemelerde savunmaya dayalı deneyime sahiptir.

Av. Dr. Çiğdem Ayözger, kurum içi hukuki danışmanlık hizmetinin yanı sıra, regülasyon stratejilerinin kurulması ve uygulanması, hukuk ve regülasyonlara uyum tavsiyelerinde bulunulması, iş ve işlemlerle ilgili stratejik danışmanlık hizmetinde bulunulması, her türlü kurum ve devlet ile ilişkilerin yönetilmesi, sektör oyuncularının, sivil toplum kuruluşlarının ve şirketlerin Meclis, her türlü kamu kurum ve kuruluşlarının ve bağımsız idari otoritelerin önünde temsil gibi görevlerde bulunmuştur. Mahkemelerde çeşitli dava süreçlerine dahil olmuştur.

Önemli Başarılar:

  • Finansal Teknoloji Sektörü için çerçeve mevzuatın hazırlanması,
  • Lider mobil operatörün mobil ödeme ürünleri için regülasyon stratejileri,
  • Ödeme Sistemleri Regülasyonu Stratejileri – Meclis’te bütün teknoloji endüstrisi adına Ekonomi Bakanlığı önünde sözcülük.

 

Avukatlar

 

Powered by themekiller.com