Çiğdem Ayözger TMİ takımını yönetmektedir. Çiğdem Hanım, bu sektörlerdeki müvekkillerine regülasyon stratejileri hizmeti verdiği gibi uyum programı hizmeti de vermektedir. Türkiye iletişim sektörünün özelleştirilmesinden M2M, IPTV, 4G gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesine kadarki süreçte, Av. Dr. Çiğdem Ayözger telekomünikasyon yönetmelikleri, lisanslamaların ve pazar analizi düzenlemelerinin hazırlanmasında aktif ve önemli roller oynamıştır.
Bu sırada, Türkiye’nin lider iletişim şirketinde, yeni düzenlemeler kapsamında Şirketin uyumunu sağlamanın yanında gerekli lisansların ve izinlerin alınması için yapılan çalışmayı da koordine etmiştir. Bunun yanında, büyük bir telekomünikasyon şirketi satışı kapsamında ilgili kurumlar ile müzakereleri yürütmüştür. Müvekkillerini, idari ve yargısal süreçlerde, düzenleyici ve diğer idari kurum ve kuruluşlar önünde temsil etmiştir. Sektörün yenilenmesi, özelleştirme ve serbestleştirmenin başlatılması için gerekli mevzuatın ve regülasyonların hazırlanmasında önemli deneyimleri bulunmaktadır.

Regülasyon değişikliği hazırlama, müvekkillerinin düzenleyici kurumlar ile ilişkilerini yürütme ve müvekkilinin isteği doğrultusunda müvekkilinin isteği doğrultusunda regülasyonun değişmesi ve açıklığa kavuşması hususlarında müvekkillerine hukuki ve stratejik destek sağlamaktadır. düzenlemelere ve düzenleyici kurumların uygulamalarına uygun iş stratejilerinin kurulması yanında yetkilendirme işlerinde de çalışmalarda bulunmaktadır.

Yaklaşımı her zaman güçlü uygulama ve ticari odağın yanında mevzuat ve regülasyonu kapsamlı olarak anlamasıdır. Müvekkilinin çıkarlarını teşvik etme ve savunmanın yanında, yapılan işe değer de katmaya çalışmaktadır. Hukuki ve regülasyonal çözümleri sunarken esnek bir anlayış ve kişisel yaklaşım kullanılmaktadır. müvekkillerimizin stratejik amaçları ve hedeflerinin detaylarını anlayarak gerçekleşmektedir. Yasal riskleri değerlendirir ve müvekkillerimizin çıkarlarını koruyacak önlemleri almalarına yardım eder.

Çiğdem Ayözger, lisanslama, arabağlantı, sektör incelemeleri, ağ yönetimi,  fiyat sıkıştırma testleri, fiyat regülasyonu, spektrumun yeniden dağıtılması ve ödül işlemi (açık arttırma dahil); büyük veri, bulut hizmetleri; siber ve bilişim güvenliği, M2M, nesnelerin interneti, mobil ödeme ve aplikasyonları, yeni nesil erişim, açık kaynak ve açık veri, evrensel hizmet yükümlülükleri ve vergilendirme gibi hususlarda ve telekomünikasyon regülasyonları çerçevesinde müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmasına dayanan yetkinliği bulunmaktadır.

İdari otoriler ile müzakarelerde bulunmak da deneyimi olduğu başka bir alandır.

Çiğdem Ayözger, Sektörel mevzuat ve regülasyon deneyiminin yanında, idare hukuku alanında ve müvekkillerinin dava ve ihtiyati tedbir gibi süreçlerde yerel mahkeme ve Danıştay gibi yüksek mahkemelerde savunmaya dayalı kapsamlı bir deneyime sahiptir.

Av. Dr. Çiğdem Ayözger, kurum içi hukuki danışmanlık hizmetinin yanı sıra, regülasyon stratejilerinin kurulması ve uygulanması, hukuk ve regülasyona uyum tavsiyelerinde bulunulması, iş ve işlemlerle ilgili stratejik danışmanlık hizmetinde bulunulması, her türlü kurum ve devlet ile ilişkilerin yönetilmesi, sektör oyuncularının, sivil toplum kuruluşlarının ve şirketlerin Meclis, her türlü kamu kurum ve kuruluşlarının ve BTK, RTÜK ve Rekabet Kurumu gibi bağımsız idari otoritelerin önünde temsili gibi görevlerde bulunmuştur. Mahkemelerde her türlü dava sürecine dâhil olmuştur.

Önemli Başarılar:

 • Telekomünikasyon sektöründeki bir oyuncu için IPTV lisansının alınması,
 • Telekomünikasyon sektöründe iki sabit hat ve altyapı işletmecisinin devralma işlemi,
 • Yerleşik operatörün perakende tariflerinin iptali,
 • 2014’te Tüketicinin Korunması ile ilgi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Telekom sektörünü etkileyen düzenlemesinin sektör lehine değiştirilmesi;
 • 2014’te geçiş hakkı/altyapı yatırımı ile ilgi Ulaşım ve İletişim Bakanlığı ve BTK düzenlemelerinde yerleşik operatör aleyhine ciddi değişiklik yapılmasının sağlanması;
 • 3G İhale sürecinde (2008-2009) takım liderliği ve BTK ile imtiyaz anlaşması müzakerelerinin yürütülmesi,
 • M2M’de makinalar arası iletişim (M2M) cihazlarında uygulanan verginin indirilmesi (ÖİV – %25’ten %5’e indirilmesi);
 • Türk Lirası Tarife Sistemine Geçiş Projesinde Regülasyon Stratejisi liderliği,
 • Numara Taşıma Projesi,
 • Türkiye’deki en büyük mobil operatöre fiyatlama, pazarlama ve altyapı paylaşımı alanında regülatif ve rekabet hukuku kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Regülasyon konularında sistem entegratörü ve bilişim sistemi sağlayıcısına düzenleyici otorite/BTK nezdindeki sözleşmesinde danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Regülasyonla ilgili birçok konuda IPTV operatörüne danışmanlık hizmeti verme,
 • Elektronik Haberleşme Sektöründe yeni bir çerçeve mevzuatın dizayn edilmesi amacıyla taslak mevzuatın hazırlanması,
 • BTK’nın spektrum yönetimi kapsamında teklif veren konsorsiyuma hukuki ve regülasyon kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesi.

Bunların yanında, müvekkillerinin çalışanlarına eğitim seminerleri de vermektedir.

 

Avukatlar

 

Powered by themekiller.com