Çiğdem Ayözger
ÇİĞDEM AYÖZGER ÖNGÜN
KURUCU ORTAK, İstanbul, Türkiye
cigdem@srp-legal.com
F +90 212 401 4 401
M:  +90 532 210 24 70

 

Çalışma Alanları

 

 

Eğitim

 

 • İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora (Veri Koruma Hukuku), 2016
 • Koç Üniversitesi, Mini Executive MBA, 2012
 • Telekomünikasyon Mini MBA, 2010
 • London School of Economics, Rekabet Hukuku Lisansüstü Eğitim Sertifikası, 2002
 • İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans (AB & Türk Rekabet Hukuku Üzerine), 2002
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, 1999
 • TED Koleji, Lise, 1994

 

Üyelikler

 

 • İstanbul Barosu
 • Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD)
 • Çok Uluslu bir Teknoloji Şirketi (Sistem Entegratörü) İcra Kurulu Üyesi

 

Diller

 

 • Türkçe
 • İngilizce

 

 

Yetkinlikleri*

 • İşin hâlihazırdaki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlar, işin ana elementlerini bilir,
 • Doğru stratejiyi tanımlar, potansiyeli olan fikirleri değerlendirir, işe fayda sağlayacak stratejileri geliştirir,
 • Yeni fikirlerin ortaya çıkması için gereken ortamı yaratır, takımın kurulması için gerekli pozitif ortamı yaratır,
 • Etkin ve anlaşılır iletişim için rol olarak hareket eder, takımları oluşturur, onları motive ve organize eder,
 • Fark yaratan ilerlemeyi tanır, ekibi ortak amaçlara odaklanması için motive eder, içten ve dıştan gelen girdileri birleştirerek hareket eder,
 • Doğru yönü göstermek için bütün girdileri olumlu bir şekilde sorgular,
 • Cesaretli ve cesurca davranır, hatalarından ders çıkarmaya hazır, meraklı ve araştırmacı bir insandır ve yeni metodolojileri öğrenmeye hazırdır,
 • Daima en uygulanabilir iş çözümlerini hedefler.

*DDI (uluslararsı yetenek yönetimi danışmanlığı şirketi) tarafından yapılan ve tam gün süren değerlendirmenin özetinden alınmıştır.

Önceki Deneyimleri

Hukuk ve Regülasyon Stratejisinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı – TURKCELL SUPERONLINE (Eylül 2013 – Haziran 2015)

Hukuk müşavirliği görevi kapsamında birleşme ve devralmalarda aktif rol oynamış, ticari işlem ve projelerin yapılandırılması, hazırlanması ve kapanması, düzenlemelerle ilgili stratejilerin kurulması ve uygulanmasının sağlanması, hukuka ve regülasyonlara uyum konusunda danışmanlık verilmesi, iş hakkında ve işlemler hakkında stratejik danışmanlık verilmesi, tüm kurumsal ve idari ilişkilerin yönetilmesi, Şirketi Meclis, diğer idari kurumlar ve sivil toplum kurumları önünde temsil edilmesi, Türk Mahkemeleri’ndeki her türlü uyuşmazlıkta çalışma gibi görevlerde bulunmuştur. Rekabet Kurumu nezdinde gerçekleşen her türlü soruşturmanın parçası olmuş ve rekabet hukukunun uygulanması sebepli özel hukuk uyuşmazlıklarında ve Rekabet Kurumu’nun verdiği kararlara karşı temyiz aşamalarında görev almış ve bu kapsamda önemli bir deneyim elde etmiştir. Bunların yanında, Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen yoğunlaşma bildirimlerinde bulunmuş, soruşturmalarda savunmalar yapmış ve idari mahkemeler önünde Kurum kararlarına karşı temyiz aşamalarında çalışmıştır. Fiyat tespiti, yeniden satış fiyatının belirlenmesi dahil her türlü yatay ve dikey kısıtlamalar hakkındaki soruşturmalarda ve hakim durumun kötüye kullanılması iddiasıyla açılan karmaşık soruşturmalarda görev almıştır.

Turkcell Grup Regülasyon Politikası Müdürü (Mayıs 2009 – Eylül 2013)

Regülasyon stratejileri, analizleri, paydaş katılımı, risk yönetimi, lisanslama, USO, vergilendirme gibi konularda strateji oluşturulması ve uygulanması, regülasyonlar ve mevzuata uyum hakkında danışmanlık vermek gibi işlemlerin Baş Müşavir olarak bir parçası olmuştur. Bu dönemki rolü, bölgedeki Turkcell ve iştirakleri de dahil bütün Grup Şirketlerinin sorumluluğunu üstlenmekti.

Kıdemli Regülasyon Stratejisi Uzmanı  – Turkcell (Eylül 2005 – Mayıs 2009)

Bu dönemde, strateji planlama, regülasyon analizi, due diligence, paydaş katılımı, regülatif risk yönetimi, vergilendirme gibi görevlerde yer almıştır.

Hukuk Müşaviri – TURKCELL (Mayıs 2005 – Eylül 2005)

Sözleşmelerin (İmtiyaz Sözleşmeleri, Ara Bağlantı Sözleşmeleri, Dolaşım Sözleşmeleri) hazırlanması, yürütülmesi ve sözleşmeler kapsamında 3. Kişilerle görüşmeler yapılması, idare hukuku, rekabet hukuku, telekomünikasyon kanunları ve regülasyonları hakkında görüş bildirmek, Rekabet Kurumu ve NRA’ya yapılan başvuruları hazırlamak ve takip etmek, Şirketin stratejik planlarına hukuki destek sağlamıştır.

Hukuk Müşaviri – Garanti Bankası (Ocak 2004 – Mayıs 2005)

Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Rekabet Hukuku ve Borçlar Hukuku kapsamında kanun ve regülasyonlar hakkında hukuki görüş bildirmek,  bunun yanında Şirketin uluslararası iş geliştirme projelerine yönelik hukuki görüş vermek, ödeme sistemsleri, lisanslama ve diğer ticari işlerle ilgili sözleşmeleri yürütmek, Şirketin stratejik planlarının yaratılması ve yönetilmesi kapsamında hukuk görüşler vermek, Şirketin müvekkilleri ile sözleşme müzakareleri yapmak, Türk Paten Enstitüsü ve Rekabet Kurumu başvurularını hazırlamak, paydaş katılımına katılmak. Hakim durumun kötüye kullanılması dahil Rekabet Kurumu soruşturmalarında Şirket adına savunma yapmak.  Bunların yanında, Fiyat tespiti, yeniden satış fiyatının belirlenmesi dahil her türlü yatay ve dikey kısıtlamalar hakkındaki soruşturmalarda ve hakim durumun kötüye kullanılması iddiasıyla açılan karmaşık soruşturmalarda görev almıştır.

Hukuk Müşaviri– Cadbury/Eldem Hukuk Bürosu (Kasım 2002 – Temmuz 2003)

Birleşme, devralma, satın alma, hissedar sözleşmeleri, dağıtım sözleşmeleri ve diğer ticari işler kapsamındaki sözleşmeleri yönetmek, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu karalarını ve toplantı tutanaklarını hazırlamak, Sermaye artırmaya ilişkin belgelerin Kamuyu Aydınlatma kuralları uyarınca hazırlanması, Müvekkil ile yabancı avukatların iletişimini sağlamak, Şirketler/Ticaret Hukuku kapsamında hukuki danışmanlık yanında Rekabet Hukuku kapsamında Şirketlere hukuki danışmanlık vermiştir.

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Kürsüsü Asistanlığı – Yeditepe Üniversitesi (Ekim 2000 – Kasım 2002)

Akademisyenlere destek, araştırma yapmak, mahkeme kararlarını denetlemek, ekle bırakta 35 öğrencinin danışmanlığını yapmak, bu öğrencilerin akademik başarılarının takibini yapmak

Stayjer Avukat – Tellioğlu Hukuk Bürosu (Ağustos 1999 – Ekim 2000)

Fikri mülkiyet hukuku, haksız rekabet uygulamaları, e-ticaret hukuku alanında dilekçeler ve çeşitli ofis belgeleri düzenleme.

 

 

 

 

Powered by themekiller.com