Müvekkillerimiz her zaman birinci önceliğimizdir. Sizlerin beklentilerini, ihtiyaçlarını, görüş ve geri bildirimlerinizi dinlemekten her zaman memnuniyet duyuyoruz. SRP-Legal olarak hedefimiz, her müşterimizin ihtiyacı olan hukuki, regülasyon, politik ve stratejik danışmanlık vermektir. srplegal_quote_ters


İLK BAKIŞ


Ticaret/E-Ticaret

SRP-Legal, şirketlerin Yönetim Kurulu Kararlarının hazırlanması, Genel Kurul toplantılarının düzenlenmesi, yetkilendirme ve izinlerin alınması gibi günlük işlerinin yürütülmesi için şirketlere hukuki danışmanlık sağlamaktadır. SRP-Legal, yerel, yabancı ve çok uluslu şirketlere tüm ticari ve işlerine her türlü diğer konuda danışmanlık deneyimi bulunmaktadır.Daha fazlası için...
Rekabet Hukuku

SPR-Legal, yoğunlaşmalar, rekabet soruşturmaları, dava ve temyiz süreçleri dahil Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yürütülen işlemlerde müvekkillerine nitelikli danışmanlık hizmeti sunar ve işlemlerden başarılı çıktılar elde eder. İlgili marketler, düzenleyiciler ve uygulama hakkındaki yerel bilgilerimizi müvekkillerimize sağlarız. Bütün Antitröst ve Rekabet Kanunu rejimlerinde etkili olan kalıcı ticari çözümler sunuyoruz. Bütün Anti-tröst ve Rekabet Kanunu rejimlerinde etkili olan kalıcı ticari çözümler üretiriz. Daha fazlası için...Şirketler Hukuku

SRP-Legal, şirketlerin Yönetim Kurulu Kararları ve Genel Kurul Kararlarının hazırlanması, Genel Kurul toplantılarının yürütülmesi, izin ve lisanların alınması gibi günlük işlerde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir SRP-Legal imtiyazdan gün işlerin modellemesine müvekkillerinin her türlü altyapı projesi dahil olmak üzere yönlendirilmesine ilişkin Türk Kamu Özel Sektör İşbirliği Projeleri konusunda yetkinliğe sahiptir. Daha fazlası için...
Veri Koruma Hukuku

SRP-Legal Ekibi müvekkillerine, veri koruması hukuku ve uyumu konusunda her türlü ihtiyaçlarının giderilebileceği bir tür hizmet teklif etmektedir. SRP-Legal, Veri Koruması ve Veri Saklama Kurallarının güncel bir şekilde yorumlanması dahil şirketlere uyumluluk konusunda danışmanlık verilmesine ilişkin çok geniş̧ bir deneyime sahiptir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kurulmasını ve Kurum’un muhtemel ikincil mevzuat ve uygulamalarını yakından takip etmektedir. Daha fazlası için...

Finansal Teknoloji

Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün, Türkiye’deki Finansal Teknolojiler sektörünün kuruluşundan, yeni teknolojilerin tanıtımı da dahil olmak üzere ürün dizaynları, regülasyon ve yönetmeliklerin hazırlanması, lisansların ve pazar regülasyonlarının düzenlenmesi konusunda aktif bir rol oynamıştır. Bunun yanında, Çiğdem Ayözger Öngün, Türkiye’nin lider iletişim şirketi ile birlikte Kanun ve regülasyonun şirketin stratejilerine uygun olarak dizayn edilmesinde de aktif bir rol oynamıştır.Daha fazlası için...


Kamu Politikaları

İş hayatı gittikçe karmaşıklaşmaktadır. Politikaya ve yasa yapımına katılma tarzı bir işin başarısı için önemli bir hale gelmektedir. Müvekkillerimizin amaçlarına ulaşması için, en önemli değerlerimizden olan hukuki ve politik uzmanlığımızın katkısıyla stratejik danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Daha fazlası için...

Teknoloji, Medya, İletişim (TMİ)

Türkiye iletişim sektörünün özelleştirilmesinden M2M, IPTV, 4G gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesine kadarki süreçte, Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün telekomünikasyon yönetmelikleri, lisanslamaların ve pazar analizi düzenlemelerinin hazırlanmasında aktif ve önemli roller oynamıştır.Daha fazlası için...


Powered by themekiller.com