Desteğe İhtiyacınız Olan Alanlarda
Uzman Ekibimizle Yanınızdayız

Desteğe İhtiyacınız Olan
Alanlarda Uzman Ekibimizle
Yanınızdayız

İş Hukuku

SRP-Legal olarak, Müvekkillerimizin olağan günlük İş Hukuku ihtiyaçlarına yönelik olarak genel İş Hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Bunun yanı sıra;

  • Müvekkillerimizin karşılaşabileceği regülatif, hukuki ve finansal risklerinin önüne geçmek amacıyla, insan kaynakları politikaları, çalışan el kitapçığı hazırlanması dahil ve bunlarla sınırlı olmayan konularda da İş Hukuku alanında stratejik ve hukuki destek sağlanması,
  • Müvekkillerimizin çalışanları / alt çalışanları ile yapacakları iş sözleşmelerinin ve eklerinin hazırlanması, standartlaştırılması, tadili ve/veya yenilenmesi ve diğer mevzuatlar ile (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi) uyumlaştırılması,
  • İş sözleşmelerinin feshi süreçlerinin yönetilmesi ve fesih sonucunda açılan davalara ilişkin arabuluculuk, uzlaşma ve/veya uyuşmazlığın çözümü süreçlerine yönelik İş Hukuku alanında yaşanan mevzuat değişiklikleri ve güncellenen içtihatları yakinen takip ederek, Müvekkillerin iç düzenlemelerinin, iş yeri uygulamalarının, insan kaynakları politikalarının mevzuattaki gelişmelere uyumunun sağlanması.