Çalışma Prensibimiz, Müvekkillerimize
Her Zaman Kaliteli Hizmet Vermektir

SRP-Legal

Çalışma Prensibimiz,
Müvekkillerimize Her Zaman
Kaliteli Hizmet Vermektir

Biz Kimiz?

SRP-Legal olarak, teknoloji ve yeni iş modellerinin, bilgi ve teknolojinin dönüştürdüğü alanlar başta olmak üzere Müvekkillerimizin ihtiyaçlarına ve taleplerine özel hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Müvekkillerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda özel hukuki, stratejik ve politik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Yüksek derecede regülasyona tabi sektörlerde faaliyet göstermekte olan Müvekkillerimize, mevzuata uyum ve hukuki danışmanlık hizmetinin yanı sıra strateji ve kamu politikalarına ilişkin hizmetler de sağlamaktayız.

SRP-Legal olarak, Müvekkillerimizin hızla değişen ihtiyaçlarının ötesine geçen öncü ve yenilikçi hukuki hizmetler vererek; ulusal ve uluslararası mesleki uzmanlık gerektiren kuruluşların çalışmalarına etkin olarak katkı sağlamakta ve liderlik etmekteyiz. Ayrıca düzenlemelerin öngördüğü gerekliliklere ve düzenleyici kurumların uygulamalarına uygun iş stratejilerinin kurulması, lisanslama/yetkilendirme işlemlerinin yapılması üzerine çalışmaktayız.

Çözüm odaklı yaklaşımımızla, çeşitlilik gösteren Müvekkil portföyümüzün ihtiyaçlarına özel kapsamlı bir hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Müvekkillerimizin ticari hedeflerine ulaşmalarına yönelik uygulanabilir çözümler oluşturarak, onların iş önceliklerini, mevzuatı, idari uygulamayı, içtihatları ve teknolojiyi yakından takip ederek yerine getiririz.

SRP – Legal olarak Müvekkillerimiz her zaman birinci önceliğimizdir. Bu bakış açısıyla Müvekkillerimize benzersiz bir hizmet sunuyoruz.

Müvekkillerimizle yakından ilgilenerek beklenti, görüş ve ihtiyaçlarına anında ve hızlı bir etkileşimle cevap veririz.

Neden SRP-Legal?

SRP-Legal olarak;

 • Müvekkillerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlar, işin ana unsurlarını tespit ederiz;
 • Doğru stratejiyi kurar, potansiyel fikirleri değerlendirir ve işe değer katacak çözümler geliştiririz;
 • Yeni fikirlerin ortaya çıkması için gereken ortamı yaratırız;
 • Müvekkillerimiz için etkili ve açık bir iletişim ortamı sağlarız;
 • Müvekkillerimizin faaliyet gösterdiği sektörlerde fark yaratacak gelişmeleri takip eder, ilgili pazardan gelen geri bildirimlere göre hareket ederiz;
 • Müvekkillerimize en doğru çözümü sunmak için bütün girdileri olumlu bir yaklaşım ile sorgular, değerlendirir ve karar veririz;
 • İş döngüsünde hızla değişen ve dönüşen ekonomik ve hukuki koşullara çevik bir şekilde cevap veririz;
 • Müvekkillerimizin ticari operasyonlarını sekteye uğratmayacak, en uygulanabilir hukuki çözümleri üretmeyi hedefleriz.

Uzmanlık Alanlarımız

Ticaret Hukuku

✔ E-ticaret Hukuku

✔ Şirketler Hukuku / Birleşme & Devralmalar

✔ Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

✔ Finansal Teknoloji Hukuku

✔ Teknoloji, Medya & Telekomünikasyon (TMT) Hukuku

✔ Rekabet Hukuku

✔ Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

✔ Sözleşmeler Hukuku

✔ Tüketici Hukuku

✔ İş Hukuku

✔ Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

✔ Kamu Politikaları

✔ Yeni Gelişen Teknolojiler

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası

SRP-Legal, çalışma ortamında ve var olduğu her alanda çeşitliliği ve kapsayıcılığı ön planda tutan bir kültürü benimsemiş, çeşitliliği cesaretlendiren, koruyan ve yücelten bir hukuk ofisidir. SRP-Legal için çeşitlilik ve kapsayıcılık sadece iyi bir iş uygulaması değil, bundan çok daha fazlası, kurumsal ofis kültürümüzü oluşturan temel değerlerdendir.

SRP-Legal olarak çeşitliliğe ve kapsayıcılığa verdiğimiz değer ile ırk, din, renk, köken, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, medeni durum veya başka statüde bir ayrımcılık yapmadan her bir kişiye eşit fırsatlar yaratmak için her türlü gayreti göstermekteyiz. SRP-Legal olarak, bünyemizde barındırdığımız çeşitliliğin ortaya çıkardığı potansiyelimiz, yaratıcı çözümlerimiz ve gurur verici sinerjimiz ile yarattığımız ofis kültürümüzü, hukuk piyasasındaki başarımızı inşa eden en büyük varlıklarımızdan biri olarak kabul etmekteyiz.

Müvekkillerimize hak ettikleri hizmet kalitesini, liderliği, ilgiyi ve dürüstlüğü sağlamak adına, çeşitli ve üst düzey eğitim, deneyim ve geçmişe sahip, yetenekli ve azimli avukat ve idari kadromuz ile ekibimizi genişletmeye ve geliştirmeye; bu çerçevede çeşitliliğin her türünü bünyemizde barındırmaya ve desteklemeye kararlıyız.

Çeşitliliğin her türünü kapsayan bir ekibin ve ofis ortamının bizi daha yaratıcı, güçlü ve etkili kıldığına inanıyoruz. Ofis kültürümüzün bir parçası olarak açık, adil ve kapsayıcı bir çalışma ortamına sahip olmaya devam edeceğiz.

SRP-Legal olarak, takım üyelerimizin en üstün potansiyellerine ulaşmalarını sağlamak adına tüm çabayı göstermekteyiz.

Hukuk Ofisimiz,

 • Avukatları ve çalışanları için saygı çerçevesinde bir çalışma ortamı sağlar ve sürdürür;
 • Çeşitliliğe yönlendiren ve destekleyen çalışmalar gerçekleştirir;
 • Çalışanlarının çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda farkındalığı yüksek ve birbirine saygılı yaklaşımlarını destekler;
 • Her türlü ayrımcılığın karşısında durur;
 • Avukat ve idari çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak adına profesyonel ve networking fırsatları sağlar;
 • Farklı cinsiyet ve geçmişlere sahip avukat ve çalışanlarını bünyesinde bulundurma ve gelişmelerinden emin olur ve
 • Bünyesinde bulundurduğu farklı cinsiyet, görüş ve geçmişlere sahip avukat ve çalışanlarının SRP-Legal bünyesinde liderlik eden pozisyonlarda temsil edildiğinden emin olur.

SRP-Legal’in Kurucu ve Yönetici Avukatı Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün, kadınların eğitim hayatları ve kariyerleri boyunca teknolojide ilerlemelerini sağlamak adına geniş bir destek, program ve kaynak yelpazesi sunmayı görev edinen Teknolojide Kadın Derneği’nin (Wtech) kurucu Yönetim Kurulu üyesi ve Etik Komitesi başkanıdır. SRP-Legal, Wtech’e verdiği destek aracılığıyla, kadınların potansiyellerini ve fırsat eşitliğini keşfetmelerini sağlayarak ve daha fazla kadının teknoloji dünyasına katılmasına vesile olarak, teknolojiye olan bağlılığı ve farkındalığı artırmaya yönelik ortak çabalara katkıda bulunmaktadır.

Dr. Öngün aynı zamanda Uluslararası Kadın Forumu’nun bir üyesidir ve dünya çapındaki tüm alanlarda, disiplinlerde ve mesleklerde çeşitliliği ve kadın liderliğini desteklemek için yapılan çalışmalara aktif olarak katılmaktadır.

SRP-Legal, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi) tam olarak uygulanmasını desteklemekte ve Dr. Öngün de İstanbul Sözleşmesi’nin tam anlamıyla uygulanmasını sağlamak amacıyla düzenlenen forum ve çalıştaylara aktif olarak katılmaktadır.

Kariyer Havuzu

Mükemmel bir kariyer için doğru adrestesiniz.
SRP-Legal ekibine katılmak isteyen avukatlar ve stajyer avukatlar, bizimle temasa geçebilirsiniz.