Desteğe İhtiyacınız Olan Alanlarda
Uzman Ekibimizle Yanınızdayız

Desteğe İhtiyacınız Olan
Alanlarda Uzman Ekibimizle
Yanınızdayız

Sözleşmeler Hukuku

SRP-Legal olarak, Müvekkillerimizin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Teminat Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı, E-Ticaret mevzuatı, tebligat mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamındaki sözleşmelerini inceler, revize eder ve hazırlarız.

Sözleşme müzakerelerine, ilgili duruma göre Müvekkillerimizle birlikte ve/veya Müvekkilimiz adına katılırız.

Sözleşmesel riskleri azaltmak için, Müvekkillerimizin menfaatleri ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup değerlendirir, revize eder ve görüş sunarız.

Müvekkillerimizi ilgili kamu otoriteleri, diğer şirketler, organizasyonlar, sivil toplum örgütleri ve dernekler nezdinde temsil etmek için bütün toplantılara (fiziksel  olarak veya tele-konferans aracılığıyla) katılırız.

Sözleşmeler Hukukunda Genel Danışmanlık

  • Türkiye’deki şirketlere her türlü sözleşmeleri için hukuki danışmanlık hizmetleri sunulması,
  • Tüm süreç boyunca, bakanlıkların, denetleyici ve düzenleyici kurumların ve ilgili kamu kurumlarının katılımı ile şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli stratejilerin oluşturulması,
  • İlgili uyum politikalarının, Müvekkillerimizin tabi olduğu yasa ve yönetmelikler ve/veya sözleşmesel yükümlülükler kapsamında düzenlenmesi,
  • Sözleşmeleri Müvekkillerimizin lehine müzakere etmek için karşı taraflar veya kamu kurumları ile toplantılara katılım gösterilmesi.
Dava Hizmetleri
  • Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku kapsamındaki aktif dava tecrübelerimizi dava becerilerimiz ile birleştirerek dava hizmetlerinin sağlanması,
  • Müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde korumak için, ihtiyaçlarına ve uyuşmazlığa uygun dava stratejileri geliştirilmesi ve anlaşmazlık süresince uygun taktikleri takip edilmesi,
  • Dava dilekçelerinin hazırlanması, davalara cevap verilmesi, temyiz dilekçelerinin hazırlanması, Müvekkillerimiz adına duruşmalara katılması ve davaların takibi.