Desteğe İhtiyacınız Olan Alanlarda
Uzman Ekibimizle Yanınızdayız

Desteğe İhtiyacınız Olan
Alanlarda Uzman Ekibimizle
Yanınızdayız

Kamu Politikaları

Bölgedeki ve Türkiye’deki kamu kurumlarının yarattığı fırsatlara ve zorluklara göre hareket etmek için Müvekkillerimiz ile yakın temas halinde çalışmaktayız. Deneyimlerimizle, şirketlerin kamu politika stratejilerini değerlendirip revize edilmesi için destek sağlamaktayız.

Müvekkillerimizin iş ve hedeflerini anlamak ve ilgili politik iklimi doğru yorumlamak için zaman ayırırız ve politika yapma süreçlerinin uygulanması hususunda onlara yardımcı oluruz. Ayrıca, Müvekkillerimize paydaş networklerinin genişletilmesi ve ilgili hükümet yetkilileri, kurumlar, sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları ile ilişkiler kurmaları konusunda da yardımcı oluyoruz.

Kamu Politikaları faaliyetlerini SRP-Legal’in kurucusu ve yönetici ortağı Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün yönetmektedir. Dr. Öngün, SRP-Legal’i kurmadan ve takımı oluşturmadan önce Turkcell’de Grup Regülasyon Politikası Departmanı Başkanlığı ve Turkcell Superonline’da Hukuk, Regülasyon Stratejisi ve Kamu İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini üstlenmiş ve bu görevleri kapsamında şirketlere hukuki destek vermenin yanı sıra kamu ilişkilerinin ve kamu politikalarının yürütülmesi konularında da sorumluluk üstlenmiştir. Çalışmalarıyla Turkcell Grup’un kamu politikaları alanına verdiği önemi artırmıştır. Kamu politikalarının yürütülmesi ve kamu avukatlığı konusunda uzman olarak tanınmaktadır. Müvekkillerine proje stratejileri ve projelerin hayata geçirilmesi konularında danışmanlık hizmeti sunmakta ve politika-yapıcıları bilgilendirmek ve politika ve mevzuat değişikliklerinin niteliğini artırmak için çalışmaktadır. Dr. Öngün her vakada, Müvekkillerimiz ile bire bir çalışarak konuyu analiz eder, konuya özel strateji geliştirir ve uygulanabilir çözümler üretir. Paydaş Katılım Planları da bir diğer uzmanlık alanıdır.