Müvekkillerimize Doğru Bilgiyi
Zamanında İletmek Önceliklerimiz Arasındadır

SRP-Legal

Müvekkillerimize Doğru Bilgiyi
Zamanında İletmek
Önceliklerimiz Arasındadır

Güncel Bilgiler

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, “Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber İlke Kararı” Yayımladı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 16.09.2021 tarihinde internet sitesinde “Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber İlke Kararı” (“İlke Kararı”) yayımladı. İlke Kararı öncelikle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) özel nitelikli kişisel verilere ilişkin maddesine...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/09/post-204-1280x720.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ar-Ge Projesi kapsamında Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformunun oluşturulduğuna ilişkin bir basın duyurusu yayınladı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB); ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalanıp, “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturulduğunu 15 Eylül 2021 tarihli 2021-40 sayılı basın duyurusu ile paylaştı. Ayrıca duyuruda bu platformun alakalı ön uygulama...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/09/post-200-1280x720.jpg

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmî Gazete’de yayımlandı! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (“Kurum”) Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğinin Değiştirilmesine Dair Tebliği 15 Eylül 2021 tarihli ve 31599 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlandı. Değiştirilen tebliğ kapsamında tebliğin amacını belirleyen 1’inci madde: ...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/09/post-202-1280x720.jpg

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, “Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler” Rehberi Yayımladı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, “Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler” başlıklı rehberi (“Rehber”) 15.09.2021 tarihinde yayımladı. Rehber, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü’nün “Yapay Zekâ ve Kişisel Verilerin Korunması Rehber İlkeleri”, Ekonomik Kalınma ve İşbirliği Örgütü’nün...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/09/post-198-1280x720.jpg

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Bakanlığı tarafından hazırlanan “Orta Vadeli Program (2022-2024)” onaylanarak Resmî Gazete’de yayımlandı! Merkezi yönetim bütçesi sürecini başlatan Orta Vadeli Program (“OVP”), Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Bakanlığı tarafından hazırlanarak, Cumhurbaşkanı Kararı ile 5 Eylül 2021 tarihli ve 31589 sayılı Resmî Gazete’de (mükerrer) yayımlandı. OVP, makroekonomik...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/09/post-196-1280x720.jpg

2020 yılının Ocak ayında ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgınına yönelik, ekonomik ve ticari faaliyetler özelinde alınan hukuki tedbirleri içeren “Covid-19’a Hukuki Adaptasyon Süreci” Bültenimiz, 2021 yılının Haziran ayında getirilen hukuki düzenlemeler uyarınca güncellendi.

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/09/post-195-1280x720.jpg

Anayasa Mahkemesi bir sosyal paylaşım sitesinde kişisel bilgilerin açıklanması nedeniyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının özel hayata saygı hakkı kapsamında ihlal edildiği iddiası hakkında karar verdi. Anayasa Mahkemesi’nin , 29.07.2021 tarihli ve 31552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15.06.2021 karar tarihli ve 2018/24439 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi Kararı, siyasi bir role sahip başvurucunun (“Başvurucu”) ve eşinin...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/09/post-192-1280x720.jpg

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Avukatların 3. Kişilerin İcra Takip Dosyalarına Erişimi Hakkında Karar Verdi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), avukatların icra takip dosyalarındaki kişisel verilere vekâletname olmaksızın hukuka aykırı olarak erişim sağladığına ve Adalet Bakanlığı tarafından icra tevzi bürolarında görevli personel eliyle borçluların alacaklı olduğu icra takip dosyalarında bulunan kişisel verilerinin alacaklı vekili avukatlara hukuka...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/09/post-190-1280x720.jpg

Hukuk Muhakemelerinde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete’de Yayımlandı. Hukuk Muhakemelerinde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 30.06.2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Yayımlandığı tarih olan 30.06.2021 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 149. maddesinin 5. fıkrasına dayanılarak, hukuk yargılamalarında aynı...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/09/srp-y-0309.jpg

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), “Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Akıllı Sözleşme” raporu yayımlandı. “Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Akıllı Sözleşme” raporu, kendi alanında önemli bir ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlandı ve stratejik bir yol haritası niteliği taşıyor. Hazırlanan raporun Giriş bölümü aşağıdaki satırlar ile okuyucularını karşılıyor; Geleneksel sözleşmeler,...