Müvekkillerimize Doğru Bilgiyi
Zamanında İletmek Önceliklerimiz Arasındadır

SRP-Legal

Müvekkillerimize Doğru Bilgiyi
Zamanında İletmek
Önceliklerimiz Arasındadır

Güncel Bilgiler

Kurucu Yöneticimiz Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün 23 Mayıs tarihinde PSM Dergisi Finansal Devrimin Yeni Adı: Açık Bankacılık Toplantısı’na katıldı. Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün moderatörlüğünde; Paynet Ürün Yönetimi, Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kocatürk, Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, Finrota Genel Müdürü İlknur Uzunoğlu, Aktif Bank Bilgi Teknolojileri Genel...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2023/05/post-367-1280x720.jpg

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 25.05.2023 tarihinde 32201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Değişiklik Yönetmeliği ile “Gerçek Faydalanıcı,” “Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS),” “Ticaret Sicili Gazetesi” ve “Tüzel Kişi” tanımları eklenmiş, önceki Yönetmelik’te yer alan “Açık Rıza” ve “Kişi” tanımlarında değişiklikler...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2023/05/post-365-1280x720.jpg

Avrupa Konseyi (“Konsey”) 16 Mayıs 2023 tarihinde yayımladığı basın açıklaması ile, 24 Eylül 2020 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından önerilen Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliğinin (“MiCA”) onaylandığını duyurdu. Uzun zamandır beklenen bu onayla Avrupa Birliği (“AB”), kripto varlıkları, kripto varlık ihraç edenleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarını ilk kez AB düzeyinde oluşturulan bir yasal çerçeve altında düzenliyor....

Kurucu Yöneticimiz Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün 10 Mayıs tarihinde BASİFED tarafından İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde organize edilen “Dijital Gelecek Zirvesi”ne katıldı. Kurucu Yöneticimiz Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün “Hukukta Yapay Zeka Politikaları” başlıklı oturumda PWC Türkiye Ortağı Özlem Elver Karaçetin’in sorularını cevapladı. Dünyada ve Türkiye’de yapay zeka stratejisi, politika ve düzenlemeleri hakkında...

Kurucu Yöneticimiz Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün 2 Mayıs tarihinde İGA tarafından düzenlenen “Havacılık Sektöründe Yapay Zekanın Yapıcı ve Yıkıcı Etkisi” webinarında konuşmacı olarak yer aldı. Öngün, “Yapay Zekanın Hukuksal Boyutu” oturumunda hukuk alanındaki yapay zeka kavramı hakkında bilgiler paylaşarak, izleyicilerin sorularını yanıtladı.

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2023/04/post-363-1280x720.jpg

Rekabet Kurumu Nisan 2023’te “Dijital Dönüşümün Rekabet Hukukuna Yansımaları” isimli çalışmayı (“Rehber”) yayımladı. Söz konusu Rehber, Türk rekabet hukukunun dijital pazarlardaki uygulamalarına ve bu pazarlar özelinde karşılaşılan zorluklara ve ihtiyaç duyulan politika değişikliklerine ilişkin olarak, tüketicilerden büyük teknoloji şirketlerine kadar birçok paydaşı ilgilendiren geleceğe dönük bir yol haritası oluşturmayı hedeflemiştir. Rehber’de; Türkiye’de dijitalleşme ile ortaya...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2019/10/background_about-1200x720.jpg

Kurucu Yöneticimiz Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün “METASOHBET- Türkiye’nin Yeni Yüzyılında Teknoloji ve Metaverse’ün Yeri” sohbetinde yer aldı. Yönetim Danışmanları Derneği (YDD) tarafından hayata geçirilen ve Ergi Şener moderatörlüğünde gerçekleşecek olan Meta Sohbetler’e bu ay SRP-Legal Kurucu – Yönetici Ortağı ve IWF Türkiye Başkanı Av. Dr. Çiğdem Ayözger ve Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2023/04/post-361-1280x720.jpg

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 28.03.2023 tarih ve 32146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Değişiklik Yönetmeliği ile 01.12.2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklik yapıldı. Değişiklik Yönetmeliği ile bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarlarının, bir yılda azami...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2023/04/post-357-1280x720.jpg

Konu İşbu Hukuki Bilgi Notu, 28.03.2023 tarih ve 32146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) hakkında hazırlanmıştır. Söz konusu Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen en önemli değişikliklerden birine göre emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan gerçek kişiler (“Katılımcı”), 28.09.2023 tarihi itibariyle bireysel emeklilik sisteminden doğan...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2023/04/post-359-1280x720.jpg

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 10.03.2023 tarih ve 32128 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Değişiklik Yönetmeliği ile 13.03.2013 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklik yapıldı. Değişiklik Yönetmeliği ile, Yönetmelik’in fon paylarının kayda alınma...