Müvekkillerimize Doğru Bilgiyi
Zamanında İletmek Önceliklerimiz Arasındadır

SRP-Legal

Müvekkillerimize Doğru Bilgiyi
Zamanında İletmek
Önceliklerimiz Arasındadır

Güncel Bilgiler

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2020/11/post-62-1-1-1280x720.jpg

İçinde bulunduğumuz dijitalleşme dönemi özellikle pandemi ile büyük bir hız kazandı. Dijitalleşmenin hayatımıza kattığı her yenilik, hukuksal tarafta da hızlı değişiklikler ve yeni düzenlemeler gerektiriyor. Vizyoner, yenilikçi ve geleceğe açık bir hukuk bürosu olarak özellikle faaliyette bulunduğumuz alanlardaki uzmanlığımızı bireyler ve kurumlarla paylaşabilmek, gündeme dair hukuk alanındaki yenilikleri ve üzerinde çalışılması gereken konuları ortaya koymak ve bu alanlarda farkındalığı ve ilgi düzeyini artırmak adına SRP-Legal Talks | Regulating the Future isimli webinar serilerimizi başlatıyoruz.

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2020/11/post-56-1280x720.jpg

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), 10.09.2020 tarihli ve 2020/691 sayılı Kararında (“Karar”), şikayetçi ilgili kişinin (“Şikayetçi”) kendisine bir dernek (“Veri Sorumlusu”) tarafından reklam içerikli SMS gönderildiği, Veri Sorumlusunun kendisine ait kişisel verilere nereden ulaştığının belirsiz olduğu, Şikayetçinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerinin kullanıldığı ve Veri Sorumlusundan bilgi alma talebinin 30 günlük yasal süre içinde yanıtsız bırakıldığı gerekçesiyle Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikâyete ilişkin karar vermiştir.

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2020/11/post-54-1280x720.jpg

Anayasa Mahkemesi (“AYM”) 17.09.2020 tarihli kararında (“Karar”), başvurucunun, çalıştığı avukatlık ortaklığında işvereni tarafından kurumsal e-posta yazışmalarının incelemeye tabi tutulduğuna, yapılan incelemelerde elde edilen başvurucu ve ekip yöneticisi arasında geçen yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin sona erdirildiğine, çalışanların e-postalarının denetlenebileceğine dair işyerinde yazılı veya sözlü bir kuralın bulunmadığına ve işverenin söz konusu incelemeyi başvurucunun rızası olmadan gerçekleştirdiğine, feshin haklı ya da geçerli bir sebebe dayanmadığına, kaldı ki fesih sebebinin işveren tarafından öğrenilmesinden itibaren altı iş günü içinde feshin yapılmadığına, derece mahkemesinin itirazlarını ve delillerini karşılayacak şekilde gerekçe sunmadığına, bu sebeple adil yargılanma hakkı ile haberleşme hürriyeti ve özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine yönelik iddialarını 2016/13010 sayılı başvuru çerçevesinde değerlendirdi.

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2020/11/post-52-1280x720.jpg

Rekabet Kurumu (“Kurum”), 23.10.2020 tarihinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) 22.10.2020 tarihli ve 20-47/653 sayılı kararına istinaden Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamadığı Kabul Edilen Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ Taslağını (“Tebliğ Taslağı”) resmi internet sitesinde kamuoyuna sundu.

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2020/11/post-48-1-1280x720.jpg

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (“Kurul”) tarafından çıkarılan Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar Tebliğ (“Tebliğ”) 02/10/2020 tarihli 31262 sayılı Resmî Gazetede yayım tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi ve yurt dışı kaynaklı Sosyal Ağ Sağlayıcılarına yönelik olarak, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun(“Kanun”) Ek 4. Maddesine dayanarak düzenlenmiştir.

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2020/11/post-50-1280x720.jpg

Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi tarafından hazırlanan “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kripto Para Araştırma Raporu” (Kripto Para Raporu”) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (“BTK”) internet sitesinde Eylül 2020’de yayımlandı. BTK’nın Dünya’da bilişim sektöründe gerçekleşen gelişmeleri yakından takip ettiğini görmemizi bu sağlayan raporda Kripto Paralara ve altında yatan blockchain teknolojisine ilişkin genel bilgiler ve Kripto Para’nın Dünya’da ve Türkiye’deki durumunun değerlendirilmesine yer verilmektedir.

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2020/11/post-42-1280x720.jpg

2020 yılının Ocak ayında ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgının ekonomik ve ticari faaliyetler için yarattığı aksamalar için alınan hukuki tedbirleri içeren ve sıklıkla güncellenen “Covid-19’a Hukuki Adaptasyon Süreci” bültenimiz sayesinde hukuki düzenlemelerden haberdar olabilir, hak ve yükümlülüklerinize ilişkin hızlı aksiyon alabilirsiniz.

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2020/11/post-47-1280x720.jpg

22.10.2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmî Gazete’de Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile T.C Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sisteminin (“EKDS”) usul ve esasları belirlenmiştir. Yönetmelik ile elektronik kimlik kartı alanındaki hizmet sağlayıcı sertifikasyon başvurularının Nüfus ve

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2020/11/post-36-1280x720.jpg

Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bu günlerde iletişim ve haberleşmenin hayati önem taşıdığını bir kez daha anladık. Farklı haberleşme araçlarıyla sürekli olarak birbirimizden haber alıyor, işlerimizi yönetiyor, ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Peki, haberleşme sistemi ülkemizde nasıl düzenlenmiş ve tüketiciler bu sektörde hangi haklara sahipler?