Müvekkillerimize Doğru Bilgiyi
Zamanında İletmek Önceliklerimiz Arasındadır

SRP-Legal

Müvekkillerimize Doğru Bilgiyi
Zamanında İletmek
Önceliklerimiz Arasındadır

Güncel Bilgiler

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2022/06/post-283-1280x720.jpg

15.06.2022 tarihli ve 31867 sayılı Resmî Gazete’de Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile İlgili Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (‘’Yönetmelik’’) yayımlanmıştır. Yönetmelik ile, Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile İlgili Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmeliğin m. 3/1(f)...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2022/06/post-281-1280x720.jpg

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) veri sorumlusu banka tarafından ilgili kişinin ailesinin telefonları üzerinden arama gerçekleştirilmesi suretiyle kişisel verilerinin paylaşılması iddiasına ilişkin 09.12.2021 tarihli ve 2021/1239 sayılı kararı (“Karar”) yayımlandı. Kurula intikal eden Karara konu şikâyette: Banka olarak faaliyet gösteren veri sorumlusu ile ilgili kişi arasında kredi sözleşmesi akdedildiği, sözleşmeye konu borca ilişkin olarak ilgili...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2022/06/post-279-1280x720.jpg

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 16 Haziran 2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, müşterinin tanınması kapsamında kimlikle ilgili bilgileri alma, bunların doğruluğunu teyit etme...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2022/06/post-277-1280x720.jpg

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) veri sorumlusu işveren tarafından eski çalışanı olan ilgili kişinin kurumsal e-posta hesabına aydınlatma yapılmaksızın erişilmesine ilişkin 25.11.2021 tarihli ve 2021/1187 sayılı kararı (“Karar”) yayımlandı.  İlgili kişinin Kuruma intikal eden şikâyetinde özetle: İlgili kişinin veri sorumlusu şirketin eski çalışanı olduğu, ilgili kişi ile veri sorumlusunun karşılıklı taraf oldukları dava dosyalarına sunulan...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2022/05/post-275-1280x720.jpg

Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu 14.04.2022 tarihinde Kurumun resmî internet sitesinde yayımlanmıştır.   E-pazaryerleri platformları hakkında 11.06.2020 tarihinde başlatılan “E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi” sonucunda, Rekabet Kurumu, 07.05.2021 tarihinde “E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Rapor”unu yayımlamıştır. Ön Raporda yer alan politika önerileri; kamuoyu görüşlerinden istifade edilerek, pazarda yaşanan gelişmeler göz önünde...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2022/05/post-273-1-1280x720.jpg

Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (‘‘Yönetmelik’’) 25 Mayıs 2022 tarihli ve 31846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik’in: 19. maddesine yer alan ‘‘Mesleki sorumluluk sigortası poliçesi, belirlenen tutarı açıkça gösterir şekilde düzenlenir. Poliçenin bir örneği, yaptırıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde cari yıl bütçelenen...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2022/05/post-271-1280x720.jpg

Rekabet Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan 2021 Yılına İlişkin Yıllık Rapor (“Rapor”) Kurumun resmi internet sitesinde 25.04.2022 tarihinde yayımlandı. Rapor kapsamında Rekabet Kurulu (“Kurul”) nezdinde alınmış tüm kararların sektörel ayrımları da dahil olmak üzere istatistiki analizleri, yıl içinde gerçekleştirilmiş ve gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan mevzuat çalışmaları, ekonomik analiz ve araştırma faaliyetleri ile Kurum tarafından planlanmış yeni...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2022/05/post-269-1280x720.jpg

Anayasa Mahkemesi, 19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 10.03.2022 karar tarihli ve 2018/11988 başvuru numaralı kararında (“Karar”) parmak izi kayıt sistemi ile mesai takibi yapılması nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin karar verdi. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ve Anayasa Mahkemesi’nin Ulusal...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2022/05/post-267-1280x720.jpg

06.04.2022 tarihli ve 31801 sayılı Resmî Gazete’de Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. Yönetmelik ile Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğe, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Kapsamında Uygulanacak Uzaktan...

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2022/05/post-265-1280x720.jpg

Kişisel Verileri Korunma Kurumu (“Kurum”), 21.04.2022 tarihinde Kurumun sitesinde veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğü hakkında kamuoyu duyurusu yayımladı.  Bilindiği üzere, Kişisel Verileri Koruma  Kurulu’nun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile; yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile...