Müvekkillerimize Doğru Bilgiyi
Zamanında İletmek Önceliklerimiz Arasındadır

SRP-Legal

Müvekkillerimize Doğru Bilgiyi
Zamanında İletmek
Önceliklerimiz Arasındadır

Güncel Bilgiler

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/02/post-108-1280x720.jpg

2020 yılının Ocak ayında ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgınına yönelik, ekonomik ve ticari faaliyetler özelinde alınan hukuki tedbirleri içeren “Covid-19’a Hukuki Adaptasyon Süreci” Bültenimiz, 2021 yılının Ocak ayında getirilen hukuki düzenlemeler uyarınca güncellendi.

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/02/srp-22.03-tr-1280x720.jpeg

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), bir veri sorumlusu sigorta şirketinin (“Veri Sorumlusu”) veri güvenliğini sağlamaya yönelik gereken teknik ve idari tedbirleri almamasına ve veri ihlali bildirimi yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmemesine ilişkin 24.11.2020 tarihli ve 2020/905 sayılı Kararı (“Karar”) verdi.

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/02/post-103-1280x720.jpg

Temel tüketim ürünlerinden başta gıda olmak üzere, kozmetik ve temizlik ürünlerinin gramaj, adet ve benzeri hususlarında azaltma yapılarak gizli zam uygulanması tüketicilerin korunması ile ilgili önemli sorunlardan birini oluşturmaktadır. Bunların önüne geçebilmek amacıyla ikincil düzenlemede bir değişikliğe gidilmiştir. Bu çerçevede Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde yapılan değişiklik aşağıdaki gibidir:

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/02/post-105-1280x720.jpg

05.02.2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 12.01.2021 karar tarihli ve 2018/31036 karar numaralı Anayasa Mahkemesi Kararı (“Karar”) ile özel hayata saygı kapsamındaki kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkının ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine ilişkin iddialar hükme bağlanmıştır. Olay, özel bir bankada çalışan başvurucunun işvereni tarafından kurumsal e-posta hesabındaki yazışmalarının gerekçe gösterilmesiyle iş akdinin feshedilmesi şeklinde tezahür etmiştir.

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/02/post-101-1280x720.jpg

COVID-19 nedeniyle işleri zarar gören, Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne (“TESKOMB”) bağlı esnaf ve sanatkarların, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan Türkiye Halk Bankasından kullandıkları düşük faizli kredilerinden doğan borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar 04.02.2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile düzenlenmiştir. Söz konusu karar, 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.  Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlenen hükümler aşağıdaki gibidir:

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/02/post-95-1280x720.jpg

COVID-19 dünyada ve ülkemizde birçok konuda değişikliklere ve süreçlerde aksaklıklara yol açmaya devam etmektedir. Bu aksaklıklara yönelik pek çok tedbir alınmış olup, mevzuat değişikliklerine gidilmiştir. Salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında vergi mükelleflerini korumaya yönelik de tedbirler alınmıştır. Mükelleflere çeşitli imkanlar sağlamak amacıyla pek çok düzenleme yapılmıştır. Vergi ödemelerine getirilen erteleme düzenlemeleri aşağıdaki gibidir:

https://www.srp-legal.com/tr/wp-content/uploads/2021/01/post-93-1280x720.jpg

08.01.2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) tarafından yapılan basın duyurusu ile yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (“FAST”) sistemi 08.01.2021 tarihi itibari ile kullanıma açılmıştır.FAST Sistemi ile beraber, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma açılmıştır.