Desteğe İhtiyacınız Olan Alanlarda
Uzman Ekibimizle Yanınızdayız

Desteğe İhtiyacınız Olan
Alanlarda Uzman Ekibimizle
Yanınızdayız

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) Hukuku

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon sektörlerinde hukuki uyum konularında regülasyon stratejileri konusunda Müvekkillerimize yüksek düzeyde hukuki danışmanlık sağlıyoruz.

SRP-Legal’in kurucusu ve yönetici ortağı Av. Dr. Ayözger Öngün, Türkiye haberleşme pazarının liberalleşmesinden, M2M, IPTV, 4G gibi yeni iletişim teknolojilerinin tanıtımına kadar, telekomünikasyon kanunların ve lisansların hazırlanmasında ve piyasa analizi regülasyonlarının düzenlenmesinde aktif rol almıştır. Aynı zamanda, Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketleriyle işbirliği yapmış ve bu şirketlerin düzenlemelere uyması, gerekli lisansların ve izinlerin alınmasına ilişkin çalışmalar yürütmüştür.

Dr. Öngün, ilgili kamu makamlarıyla büyük telekomünikasyon işlemlerinin müzakere süreçlerinde de rol almıştır. Müvekkilleri, regülatörler ve kamu kuruluşları nezdinde kamu politikaları ve yargılama süreçlerinde temsil etmiştir. Sektörün yeniden yapılandırılmasını, liberalleşmesini ve özelleştirilmesini kolaylaştırmak için hukuki ve regülatif çerçevelerin hazırlanması konusunda özel bir uzmanlık geliştirmiştir.

Dr. Öngün, regülasyon değişikliklerine ilişkin hazırlık çalışmalarına da yardımcı olmakla birlikte, Müvekkillerin regülatörlerle olan ilişkilerini yönetir ve mümkün olduğunda, ilgili regülasyon değişikliklerin yapılması için Müvekkilleri destekler. Müvekkillerin lisans ve diğer iş süreçlerini, hukuki gereklilikler ve düzenleyici kurumların uygulamaları ışığında yürütmektedir.

SRP-Legal olarak, Türkiye’de telekomünikasyon sektöründe, lisanslama, ara bağlantı, sektör incelemeleri, ağ yönetimi, fiyat sıkıştırma testleri, fiyat regülasyonu, spektrumun yeniden dağıtılması ve ödül işlemi (açık arttırma dâhil); büyük veri, bulut hizmetleri; siber ve bilişim güvenliği, M2M, nesnelerin interneti, mobil ödeme ve aplikasyonları, yeni nesil erişim, açık kaynak ve açık veri, evrensel hizmet yükümlülükleri ve vergilendirme konularında hukuki danışmanlık sağlama deneyimine sahibiz.

TMI sektöründeki hukuki düzenlemelere ilişkin önemli deneyimlerimize ek olarak, İdare Hukuku alanında da Müvekkillerimizin farklı talepleri için yerel mahkemelerde ve Danıştay’da temsili için gerekli deneyime sahibiz.

SRP-Legal’in kurucusu ve yönetici ortağı Dr. Öngün, regülasyon stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması, hukuki uyum önerilerinin sunulması, şirketlerin işleri ve işlemlerine ilişkin stratejik yol haritalarının belirlenmesi, her türden kurumsal ve resmi ilişkilere öncülük edilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, tüm kamu kurumları ve bağımsız otoriteler nezdinde sektörün oyuncularının, sivil toplum örgütlerinin ve şirketlerin temsil edilmesi konularında hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Türk mahkemeleri nezdinde her türlü dava sürecini de yürütmektedir.