Müvekkillerimize Doğru Bilgiyi
Zamanında İletmek Önceliklerimiz Arasındadır

SRP-Legal

Müvekkillerimize Doğru Bilgiyi
Zamanında İletmek
Önceliklerimiz Arasındadır

Yayınlarımız

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku | Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün

Günümüzde, modern iletişim araçları vasıtasıyla bilginin toplanıp depolanarak; kişiler, kurumlar ve hatta ülkeler arasında paylaşılması kolaylaşmıştır.

Bu durum, kişisel verileri oluşturan, elde eden veya elinde bulunduran kimseler ile bu verilerin ilgili oldukları kimseler arasındaki menfaat dengesini veri sahipleri aleyhine bozmuştur. Nitekim bu tür bilgilere erişim kolaylaştıkça, veri sahiplerinin maddi ve manevi varlıkları aynı oranda zarar görmeye başlamış ve menfaatlerinin korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Ayrıca, çağdaş toplumlarda insan haklarına verilen önem de kişilik hakkı çerçevesinde değerlendirilen kişisel verilerin korunması ihtiyacını artırmıştır. Bu yüzden, kişisel verilerin korunması meselesi, çağdaş toplumlarda çeşitli türlerde düzenlemelere konu edilmiştir.

Lexology Getting The Deal Through Telecoms & Media 2022 Türkiye Bölümü

SRP-Legal tarafından Türkiye bölümü yazılan ve Telekomünikasyon ve Medya hakkında kapsamlı bilgiler içeren Lexology Getting Deal Through Telecoms & Media 2022 yayımlandı.

Lexology Getting The Deal Through Telecoms & Media 2022, Türkiye bölümünü okumak isteyenler aşağıda bulunan linkten ulaşabilirler.

2022_Telecoms & Media_Turkey

Lexology Getting The Deal Through Telecoms & Media 2021 Türkiye Bölümü

SRP-Legal tarafından Türkiye bölümü yazılan ve Telekomünikasyon ve Medya hakkında kapsamlı bilgiler içeren Lexology Getting Deal Through Telecoms & Media 2021 yayımlandı.

Lexology Getting The Deal Through Telecoms & Media 2021, Türkiye bölümünü okumak isteyenler aşağıda bulunan linkten ulaşabilirler.

2021_Telecoms & Media_Turkey

Lexology Getting The Deal Through Telecoms & Media 2020 Türkiye Bölümü

SRP Legal Kurucu Ortağı Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün ve avukatlarımız Begüm Ertürk ve Deniz Erkan tarafından hazırlanan Lexology Getting The Deal Through Telecoms & Media 2020 Türkiye Bölümü yayımlandı.

Okumak isteyenler aşağıda bulunan linkten ulaşabilirler.

2020_Telecoms & Media_Turkey

Blockcahin Türkiye, Kripto Varlıkların Vergi – Muhasebe ve Denetim Yönünden İncelenmesi Raporu 

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) Yürütme Kurulu Üyesi ve Kurucu Yöneticimiz Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün’ün katkı sağladığı “Blockcahin Türkiye, Kripto Varlıkların Vergi – Muhasebe ve Denetim Yönünden İncelenmesi Raporu”na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Blockcahin Türkiye, Kripto Varlıkların Vergi – Muhasebe ve Denetim Yönünden İncelenmesi Raporu 

Lexology Getting The Deal Through, Cryptoassets & Blockchain 2022, Türkiye Bölümü

Cryptoassets & Blockchain 2022 Türkiye Bölümü SRP-Legal Kurucu Yöneticisi Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün ve Av. Filiz Piyal tarafından yazılan kitapçıkta, Türkiye’de kripto varlıkları ve bu varlıkları içeren ticari işlemleri düzenleyen mevzuatlar hakkında bilgiler verildi.

Lexology Getting The Deal Through –  Cryptoassets & Blockchain 2022 Türkiye Bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lexology Getting The Deal Through, Cryptoassets & Blockchain 2022  – Türkiye Bölümü

Kurucu Ortağımız Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün ve Kıdemli Avukatımız Volkan Akbaş ve Av. Selin Çetin tarafından Lexology Fintech Landscape & Initiatives 2022 Türkiye Bölümü Hazırlandı!

Konuyla ilgili detaylara ve çok daha fazlasına ulaşabileceğiniz Lexology Fintech Landscape & Initiatives 2022 Türkiye Bölümüne şimdi aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lexology Fintech Landscape & Initiatives 2022 Türkiye Bölümü

Konuyla ilgili detaylara ve çok daha fazlasına ulaşabileceğiniz Lexology Getting The Deal Through Fintech 2021 Türkiye Bölümüne şimdi aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lexology_2021_Fintech_Türkiye

Kurucu Ortağımız Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün ve Kıdemli Avukatımız Filiz Piyal tarafından Lexology GTDT Fintech 2020 Türkiye Bölümü Hazırlandı!

Elektronik ve mobil ödeme sağlayıcılarının sayısındaki artış, Fintech pazarında yeni ödeme hizmetlerinin ve modellerinin ortaya çıkması, yasal değişiklikleri de beraberinde getirdi.

1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu’nda yapılan son değişiklik, yeni ödeme türleri sunarak fintech ekosisteminde inovasyon ikliminin gelişmesine katkıda bulunacak.

Konuyla ilgili detaylara ve çok daha fazlasına ulaşabileceğiniz Lexology Getting the Deal Through Fintech 2020 Türkiye Bölümü yayımlandı. SRP-Legal Kurucu Ortağı Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün ve Kıdemli Avukat Filiz Piyal tarafından hazırlanan bölüme şimdi aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lexology Getting the Deal Through Fintech 2020 Türkiye Bölümü

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri – 2019

2019 Bahar döneminde sunulan tebliğlerden derlenen bu kitap, Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri kitap dizisinin ikinci kitabıdır. Kitap, güncel Rekabet Hukuku sorunlarının işlendiği 16 makaleden oluşmaktadır. Rekabet Hukukunda son dönemlerin popüler konusu olan teknoloji piyasaları, kitapta en çok yer kaplayan konuyu oluşturmakta ve bu başlık altında; büyük veri, yapay zeka, e-ticarette veri, dijital platformlara yönelik kararlar, yıkıcı yenilik gibi başka başlıklarda makaleler yer almaktadır.

Kitapta; sinema, bankacılık, ödeme sistemleri ve elektrik piyasaları gibi bazı piyasalardaki somut rekabet sorunlarını tartıştığımız makaleler; Rekabet Kurulu’nun güncel uygulamalarına ilişkin çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmalara örnek olarak davranışsal taahhütler, izin verilmeyen Birleşme ve Devralmalar ve Rekabet Kurulu’nun yaptırım politikasını inceleyen makaleler yer almaktadır.

Kitapta ayrıca; Rekabet Hukukundaki güncel normatif eğilimleri konu edinen çalışmalara da yer verilmekte olup korumacı eğilimler, yoğunlaşma denetiminde daha müdahaleci bir yaklaşımın gerekliliğine ilişkin tartışmalar ve kanun taslağı konularına da değinilmektedir. Bu kapsamda kitabın, içerdiği konuların önemi; çeşitliliği ve güncelliği bakımından çok önemli bir bilgi kaynak teşkil etmektedir.

FinTek Sektör Oyuncularının Bankalar ile Rekabeti

Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye 80. Yıl Armağanı

Bu kitap doktora tezi danışmanlığını yaptığı öğrencileri tarafından Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ için 80. Yaşına Armağan olarak bir vefa borcunun yerine getirilmesi için hazırlanmıştır.
Bu çalışmada yer alan makaleler akademik camianın yararına olması temennisiyle doktora öğrencilerinin sunmuş oldukları tebliğler bir araya getirilerek derlenmiş ve 22 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde, “Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ’nin 80. Yaşına Armağan Tebliğler Sempozyumu”nda hediye olarak Dr. Hatemi’ye verilmiştir.

İlgili Kişinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Hakları
Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün

The Financial Technology Law Review – Türkiye Bölümü – 2022

The Financial Technology Law Review, yalnızca uluslararası avukatlar için değil, aynı zamanda herhangi bir ülkenin ulusal hukuku kapsamında şimdiye kadar ele alınmamış ve üzerinde düşünülmemiş sorunlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda ilham arayan herkes için değerli bir yayındır.

The Financial Technology Law Review 2022’nin Türkiye Bölümü, SRP-Legal Kurucu Yöneticisi Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün ve Av. Deniz Erkan tarafından hazırlanmıştır. Türkiye Bölümü, Türkiye’deki fintech ekosistemi ve bu varlıklarla ilgili ticari işlemleri düzenleyen mevzuat hakkında bilgiler içermektedir.

The Financial Technology Law Review 2022’nin Türkiye bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

The Financial Technology Law Review – Türkiye Bölümü – 2022

The Financial Technology Law Review – Türkiye Bölümü – 2021

The Financial Technology Law Review’un dördüncü baskısında, fintech ekosistemindeki genel politika ve düzenleyici yaklaşım, ödeme hizmetleri, e-para kurumları ve alternatif finansman yöntemleri ele alınmaktadır.

Türkiye Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Derneği’nin kurulmasının fintech sektörünün gelişimine olacak katkıları değerlendirilmiştir. Ayrıca 23 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye 11. Kalkınma Planı’ndaki Türk finansal teknoloji ekosistemi ile ilgili hedefler de incelenmiştir.

Türkiye Bölümü SRP-Legal Hukuk Bürosu’ndan Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün, Av. Volkan Akbaş ve Av. Deniz Erkan tarafından hazırlanmıştır.

Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

The Law Reviews – The Financial Technology Law Review

The Financial Technology Law Review – Türkiye Bölümü

The Financial Technology Law Review’un üçüncü baskısında, finans sektöründe blockchain, büyük veri ve yapay zekanın tetiklediği yeni gelişmelerin bazı yönleriyle ilgili artan endişeler ele alınmaktadır.

Özellikle, Facebook’un Libra projesinin duyurması veya yapay zeka konusundaki diğer gelişmeler endişeleri giderek artırmakta olup bu konudaki bazı yüksek profilli projelerin fazla ilgi görmesi, FinTek’in finansal ekosistemin oldukça yerleşik bir parçası haline geldiği gerçeğini göz ardında bırakmamalıdır.

Türkiye Bölümü SRP-Legal Hukuk Bürosu’ndan Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün, Filiz Piyal ve Deniz Erkan tarafından hazırlanmıştır.

Kariyer Havuzu

Mükemmel bir kariyer için doğru adrestesiniz.
SRP-Legal ekibine katılmak isteyen avukatlar ve stajyer avukatlar, bizimle temasa geçebilirsiniz.