Desteğe İhtiyacınız Olan Alanlarda
Uzman Ekibimizle Yanınızdayız

Desteğe İhtiyacınız Olan
Alanlarda Uzman Ekibimizle
Yanınızdayız

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

SRP-Legal olarak, sahip olduğumuz engin dava tecrübemiz ile yerel, yabancı ve çok uluslu birçok şirketin dava süreçlerini takip etmekteyiz. Avukatlık hizmetlerimiz uzmanı olduğumuz tüm alanları kapsamaktadır. Bu çerçevede sağladığımız hizmetler aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Ticaret/E-Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Rekabet Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku da dahil olmak üzere farklı hukuk dallarında aktif dava tecrübelerimizi akademik birikimimizle birleştirerek dava ve avukatlık hizmetlerinin uçtan uca temini,
  • Müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde korumak için, Müvekkillerimizin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda, uyuşmazlığın doğasına yönelik özel dava stratejileri geliştirilmesi ve anlaşmazlık sürecine uygulanması,
  • Dava dilekçelerinin hazırlanması, dilekçelere cevap verilmesi, temyiz dilekçelerinin hazırlanması, Müvekkillerimiz adına duruşmalara katılım sağlanması ve davaların takibi,
  • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Ticaret/E-Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Tüketici Hukuku başta olmak üzere, Müvekkillerimizin devam eden hukuksal süreçlerine yönelik akademik görüş verilmesi,
  • Müvekkillerimizin mahkemelerde ve icra dairelerinde her yargı seviyesinde, tahkim, arabuluculuk ve diğer alternatif uyuşmazlık çözümlerinde ilgili makamlar nezdinde temsil edilmesi, yazışmaların yapılması.