Desteğe İhtiyacınız Olan Alanlarda
Uzman Ekibimizle Yanınızdayız

Desteğe İhtiyacınız Olan
Alanlarda Uzman Ekibimizle
Yanınızdayız

Rekabet Hukuku

SRP-Legal olarak, yoğunlaşmalar, birleşmeler, rekabet (anti-tröst) soruşturmaları, dava ve temyiz süreçleri de dâhil olmak üzere Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yürütülen tüm hukuki süreçlerde Müvekkillerimize nitelikli danışmanlık hizmeti sunar ve bu süreçleri başarıyla sonuçlandırmak için yoğun çalışırız.

Hukuki danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında, ilgili pazarlar, regüle sektörler ve uygulamalar hakkındaki bilgi ve deneyimlerimizi Müvekkillerimizle paylaşırız. Müvekkillerimizin faaliyetlerine ilişkin, Rekabet Hukuku’na uyumlu olan etkili olacak kalıcı ticari çözümler üretiriz.

Telekomünikasyon, teknoloji, otomotiv, e-ticaret, sigorta, havacılık, ilaç, bankacılık ve finans hizmetleri, finansal teknolojiler (FinTek), hızlı tüketim ürünleri, cam ve cam ürünlerinin dağıtımı gibi çeşitli sektörlerde rekabet hukuku alanında deneyim sahibiyiz.

SRP-Legal’in kurucusu ve yönetici ortağı Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün, hukuk büromuzun Rekabet Hukuku projelerini yönetmektedir. Dr. Öngün, Rekabet Hukuku üzerine yaptığı yüksek lisansı kapsamında, “Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunda Münhasır Distribütörlük Anlaşmaları” tezini yayınlamıştır. Bunun yanı sıra, 2002 yılından beri Rekabet Hukuku uygulamaları kapsamında aktif rol almaktadır.

Rekabet Hukuku alandaki bazı hukuki hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

Rekabet Hukuku Kapsamında Hukuki Danışmanlık:

 • Ortak girişim (joint venture) ve teknoloji transferi sözleşmeleri, distribütörlük, lisanslama, franchising, fason imalat sözleşmeleri de dahil olmak üzere, her türlü ticari nitelikteki sözleşme ve hukuki işlemlerin, Türk ve Avrupa Rekabet Hukuku mevzuatı kapsamında düzenlemesi ve revize edilmesi,
 • Müvekkillerimizin sözleşmeleri, belgeleri, dağıtım kanalları veya iş modellerinin, Türk ve Avrupa Rekabet Hukuku mevzuatı kapsamında risk analizinin yapılması ve hukuki uyum süreçlerinin yönetilmesi,
 • Müvekkillerimizin faaliyet alanlarına uygun olarak rekabet uyum rehberlerinin, bilgi notlarının ve raporlarının hazırlanması,
 • Müvekkillerimizin Rekabet Hukuku kapsamında ihtiyaç duyduğu günlük hukuki danışmanlık desteğinin sağlanması,
 • Müvekkillerimizin çalışanları, yöneticileri ile yetkili satıcıları veya bayileri için farkındalık eğitimlerinin verilmesi.

Birleşme ve Devralmalar
Müvekkillerimize, birleşme ve devralmalar ve ortak girişim (joint venture) süreçlerinde Türk ve Avrupa Rekabet Hukuku mevzuatı kapsamında hukuki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ve gerektiğinde Rekabet Kurumu nezdinde birleşme ile ilgili izinlerinin alınması.

Rekabet Soruşturmalarında Hukuki Temsil

 • Müvekkillerimizin, rekabete aykırı işlemlere ilişkin soruşturmalarının her aşamasında Rekabet Kurumu nezdinde temsil edilmesi,
 • Şikayet edilen konumundaki Müvekkillerimizin, hâkim durumun kötüye kullanılması, yatay ve dikey anlaşmalar, uyumlu eylemler, yeniden satış fiyatının belirlenmesi, tedarikten kaçınma ve bölgesel sınırlamalara ilişkin karmaşık yapıdaki rekabete aykırı işlemlerle ilgili soruşturmalarda temsil edilmesi.

Uyum Programları

 • Rekabet Hukuku uyum stratejileri düzenlenmesi ve yönetilmesi için hedefe yönelik ve etkili destek sağlanması,
 • Müvekkillerimizin ihtiyaçlarına özel uyum programlarının tasarlanması,
 • Müvekkillerimizin Rekabet Hukuku düzenlemeleri kapsamında uyumluluk sürecinin denetlenmesi için denetim provalarının yapılması.

Dava Hizmetleri

 • Rekabet Hukuku alanındaki bilgimizi ticari davalardaki deneyimlerimizle birleştirerek danışmanlık sunulması,
 • Müvekkillerimizin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda dava stratejilerinin geliştirilmesi ve Müvekkillerimizin mevcut koşullarda söz konusu uyuşmazlıktan en iyi sonuçla ayrılması için destek sağlanması.