Çiğdem Ayözger, Rekabet Hukuku projelerini yönetmektedir. Ayözger, Rekabet Hukuku üzerine yaptığı yüksek lisansını, “Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunda Münhasır Distribütörlük Anlaşmaları” tezini savunarak tamamlamıştır. Bunun yanında, 2002 yılından beri Rekabet Hukuku kapsamında uygulamada da çalışmaktadır.

SPR-Legal, yoğunlaşmalar, rekabet soruşturmaları, dava ve temyiz süreçleri dahil Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yürütülen işlemlerde müvekkillerine nitelikli danışmanlık hizmeti sunar ve işlemlerden başarılı çıktılar elde eder. Danışmanlığımız kapsamında, İlgili marketler, düzenleyiciler ve uygulama hakkındaki yerel bilgilerimizi müvekkillerimize sunarız. Bütün Anti-tröst ve Rekabet Kanunu rejimlerinde etkili olan kalıcı ticari çözümler üretiriz. Bunun yanında, Rekabet Kurumu ve mahkemeler önünde rekabet hukuku uygulamaları konusunda deneyimimiz bulunmaktadır. Bu yetkinlik, telekomünikasyon, IT, bankacılık ve finans hizmetleri, hızlı tüketim ürünler, cam ve cam ürünleri sektörü gibi birçok endüstriden gelmektedir.

Hizmetlerimiz:

Rekabet Hukuku Kapsamında Hukuki Danışmanlık

 • Ortak Girişimler, teknoloji transferi anlaşmaları, distribütörlük, lisanslama, franchising, fason imalat anlaşmaları gibi her tülü ticari sözleşmeler için anlaşılır ve ticari amaçlı hukuksal danışmanlık vermek,
 • Erişim düzenlemeleri ve yeni altyapı gelişmeleri üzerindeki etkileri kapsamında stratejik ve ticari odaklı danışmanlık vermek ve bu kapsamdaki anlaşmaları yapılandırmak,
 • BTK, RTÜK gibi endüstrinin düzenleyicileri ile ilişkiler dahil şebeke ve ağ endüstrisi ile bağlantılı her türlü karmaşık ekonomik regülasyon problemleri ile ilgili müvekkillere danışmanlık hizmeti vermek,
 • Uyumlu eylem ve hakim durumun kötüye kullanılması soruşturmaları, temyiz, hukuk davaları gibi rekabet hukuku uyuşmazlıklarını çözme, idari eylem ve grup davalarını çözümlemek.

Rekabet Kurumu Soruşturmalarında Temsil

 • Anti-tröst soruşturmalarının her aşamasında Şirketleri temsil etme,
 • Fiyat belirleme, yeniden satış fiyatı belirleme, tedarikten kaçınmak, bölgesel sınırlamalar ve uyumlu eylemler dahil olmak üzere her türlü yatay ve dikey kısıtlama ve hakim durumun kötüye kullanması dahil her türlü rekabeti sınırlayan eylemleri için yapılacak şikayetler ve soruşturmalarda Şirketleri temsil etmeye dayanan kapsamlı bir yetkinlik,

Birleşme ve Devralma Bildirimleri

 • Rekabet Kurumundan izin alma yanında müvekkillerimizin girdiği her türlü birleşme, devralma ve ortak girişim için yapacakları bildirimlerde danışmanlık verilmesi,
 • İzin, kamu ihaleleri ve sektör soruşturmalarında müvekkillere danışmanlık hizmeti sunulması.

Rekabet Davaları

 • Rekabet hukuku alanındaki deneyimimizi, kuvvetli ve iş odaklı dava özelliklerimizin birleşiminin uyuşmazlığa taraf olan müvekkillerimize sunulması,
 • Müvekkilin ihtiyaçlarına uygun dava taktikleri geliştirmek ve uyuşmazlık boyunca müvekkili avantajlı konumda bulunduracak taktikleri uygulanması.

Rekabet Hukuku Uyum ve Eğitim Programları

 • Rekabet Hukuku uyum stratejileri uygulanması ve yönetilmesi için odaklanmış ve etkili destek sağlanması,
 • Rekabet Hukuku kapsamında uyum programları hazırlanması,
 • Rekabet Hukuku kapsamına Müvekkil şirketlerin yöneticileri ve çalışanları için eğitim seminerleri düzenlenmesi,
 • Ortak girişimler ve stratejik birliktelikler dahil olmak üzere Rekabet Kanunu’na uyumlu işlemleri dizayn etmeye dayalı kapsamlı yetkinlik bulunmaktadır.

Önemli Başarılar:

 • Uyumlu eylem iddiaları nedeniyle açılan soruşturmada önemli bir finansal kuruluşu temsil etme,
 • Antitröst iddiaları kapsamında önemli bir sabit hat telekomünikasyon şirketini temsil etme,
 • Bir mobil telekomünikasyon şirketinin, toplama ve distribütörlük yapısının revizyonu nedeniyle kendisine açılacak davanın engellenmesi,
 • Büyük bir telekomünikasyon grup şirketi için devralma bildirimi yapma ve izin alma,
 • Muafiyetin iptali ve muafiyet başvurusunun reddi için bir cam üretim şirketini temsil etme,
 • Hâkim durumun kötüye kullanılması soruşturmasında, önemli bir telekomünikasyon şirketini temsil etme.

 

Avukatlar

 

Powered by themekiller.com