Desteğe İhtiyacınız Olan Alanlarda
Uzman Ekibimizle Yanınızdayız

Desteğe İhtiyacınız Olan
Alanlarda Uzman Ekibimizle
Yanınızdayız

E-Ticaret Hukuku

SRP-Legal’in Kurucusu ve Yönetici Ortağı Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün, özellikle Avrupa Birliği mevzuatına ilişkin engin bilgisi ve uygulamadaki yetkinliği sayesinde, E-Ticaret Hukuku alanındaki yasama çalışmalarına da doğrudan dahil olmuştur. E-Ticaret hukuku kapsamında şirketlerin devamlı değişiklik gösteren gereksinimlerine uygun bir mevzuatın çıkarılması amacıyla, Dr. Öngün, Müvekkilleri adına hem Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sözcülük yapmıştır.

SRP-Legal olarak E-Ticaret Hukuku ile ilgili kapsamlı bilgi ve deneyimimizle, alan adlarından, çevrimiçi açık artırmalara, pop-up reklamcılığa, derin link (deep link), sanal uygulamalara ve istenmeyen postalara kadar tüm E-Ticaret Hukuku konularını ele almaktayız.

E-Ticaret Hukuku alanında sunduğumuz hukuki hizmetlerden bazıları şunlardır:

E-Ticaret Hukuku Kapsamında Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

  • E-Ticaret mevzuatı ve AB E-Gizlilik Direktifi kapsamında, sözleşmesel risk analizlerinin yapılması ve hukuki uyum hizmetlerinin sağlanması,
  • E-Ticaret mevzuatı ve AB E-Gizlilik Direktifi kapsamında, Müvekkillerimizin internet sitesi ve elektronik ticari iletişimleri ile ilgili olarak risk analizlerinin yapılması ve hukuki uyum hizmetlerinin sağlanması,
  • Müvekkillerimizin müşterilerinden gelen talep ve şikayetlerinin cevaplanması için hukuki destek sağlanması,
  • Müvekkillerimizin çalışanları ve yöneticilerine için E-Ticaret Hukuku konusunda farkındalık eğitimlerinin verilmesi.

Dava Hizmetleri

  • E-Ticaret Hukuku alanındaki bilgimizin ticari davalardaki deneyimlerimizle birleştirilerek Müvekkillerimizin ihtiyacı olan dava hizmetinin sunulması,
  • Müvekkillerimizin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda dava stratejilerinin geliştirilmesi ve
  • Müvekkillerimizin mevcut koşullarda söz konusu uyuşmazlıktan en iyi sonuçla ayrılmasının sağlanması.